• en

Durbes novads, Durbe

56° 35' 12.48684", 21° 21' 55.52676"

ABS Durbe, SIA
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 13
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29470450
ANETE, Aizkalna rotaļu ražošanas komercfirma
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 67-7
rotaļu ražošana
tirdzniecība
strapniecība
sadzīves preču ražošana
ATVARI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Atvari"
piena, gaļas ražošana
graudkopība
lopbarības audzēšana
Avenes, Liepājas rajons, Durbes novada zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 10
A.V. koki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 65A - 22
Manufacture of other builders' carpentry and joinery (16.23, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26311679
CĪRULĪŠI-2, Liepājas rajona Durbes pilsētas zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Cīrulīši"
kartupeļu, graudaugu ražošana
piena ražošana
DURBE, SABIEDRISKĀ VIDES PĀRVALDE
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 3
Durbes ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana un ilgtspējīga attīstība; finanšu līdzekļu piesaiste ezera apsaimniekošanā; sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām zivju resursu apsaimniekošanā; lauku tūrisma attīstības veicināšana Durbes ezera sateces baseina teritorija; projektu izstrāde un realizācija; Durbes ezera zivju resursu papildināšana un izmantošanas kontroles nodrošināšana; dalība dažādu līmeņu plānošanas un attīstības projektu izvērtēšanā priekšlikumu izstrādāšanā; sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos. Telephone
+371 29164833
DURBES APTIEKA, Individuālais komersants M.Kupšes
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 6A
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: CSB)
Durbes Aptieka 1, SIA
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 6A
DURBES DĀRZNIEKS, Durbes pagasta lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Durbes nov., Durbe, "Sumaķi"
lauksaimniecības produkcijas ražošana
transporta pakalpojumi
tirdzniecība
celtniecība
remontdarbi
DURBES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 1
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Durbes veltes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 10
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS)
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29119051
E-mail
evija@lrp.lv
EVI & JO, SIA
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 10
Other processing and preserving of fruit and vegetables (10.39, version 2.0) (Source: SRS)
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29119051
GĀRDUMIŅŠ, Individuālais uzņēmums
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 65A - 21
sabiedriskā ēdināšanatirdzniecība
IVARS EMBUTNIEKS, IK
Durbes nov., Durbe, Peldu iela 4
JĀŅKALNI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Jāņkalni"
lauksaimniecība
lopkopība
Ja sēsi tad pļausi, Nodibinājums
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 2 - 5
Iesaistīties sabiedriskajos procesos tiesiskas, demokrātiskas valsts principu realizēšanai Latvijā, izglītot un sniegt reālu atbalstu, palīdzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (invalīdiem), jauniešiem un pirmspensijas vecuma ļaudīm iekļauties darba tirgū vai uzsākt savām spējām un iespējām atbilstošu uzņēmējdarbību kā pilsētās tā arī lauku apvidos. Telephone
+371 20454455
Jasmīns-A, IK
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 69 - 19
Retail sale of meat and meat products in specialised stores (47.22, version 2.0) (Source: CSB)
Kokapstrāde R, SIA
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 63A
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (16.29, version 2.0) (Source: AR2015)
KORINTES, Liepājas rajona, Durbes pilsētas zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Korintes"
augļkopība
lopkopība
KRASTMAĻI SPORTS, SIA
Durbes nov., Durbe, Skolas iela 14
Other accommodation (55.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29553290
Lari AKEE, SIA
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 49 - 3
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29858853
Lauku Meža Saimnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 21 - 8
LEJNIEKI-4, Liepājas rajona Durbes pilsētas zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Lejnieki"
lopkopība
lauksaimniecība
LGS projekts, SIA
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 10A
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29285448
Liepājas rajona, Durbes lauku teritorijas Ērika Rāvas zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Kaļķi"
Liepājas rajona Vecpils pagasta Kisieļa zemnieku saimniecība
Durbes nov., Durbe, "Mucenieki"
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS)
Support activities to agriculture and post-harvest crop activities (01.6, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29877956
E-mail
strizaks@inbox.lv
Mans grāmatvedis, IK
Durbes nov., Durbe, Raiņa iela 65A - 24
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB)
Mazkalēti, SIA
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 5
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 63481216
Mēs dabai-daba mums
Durbes nov., Durbe, Tirgus iela 6
- dabas mantojuma saglabāšana,
- vides aizsardzības pasākumu realizēšana,
- dabas resursu apsaimniekošana, saprātīga un mērķtiecīga izmantošana, aizsardzība un atjaunošana,
- mācību pasākumu - lekciju, semināru, lauku nodarbību, mācību kursu organizēšana,
- sabiedrisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas veicināšana,
- lauku tūrisma organizēšana un popularizēšana,
- medību saimniecības veidošana, mednieku apmācību organizēšana,
- veicināt Eiropas Savienības un Latvijas Mežu politikas principiem atbilstošu mežu apsaimniekošanu,
- attīstīt ilgspējīgu mežsaimniecību biedrības biedru īpašumā esošajās mežu platībās,
- apmežot ne meža zemju platības, atjaunot mežaudzes,
- attīstīt meža apsaimniekošanas un mežaudžu kopšanas pakalpojumus.
Telephone
+371 29129476