Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 23, LV-3701

56° 37' 35.25990888", 23° 16' 57.86603184"

Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 23
Veicināt Dobeles novada bibliotēku kā kultūrizglītības centru attīstību, meklējot radošus un inovatīvus risinājumus kultūras mantojuma izmantošanā un saglabāšanā;
Veicināt kultūrizglītības pasākumu pieejamību plašam novada iedzīvotāju lokam, sekmējot dažādu sabiedrības slāņu integrāciju;
Attīstīt sadarbību ar Dobeles un citu novadu kultūras un izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, iesaistīties pārrobežu sadarbībā kultūrizglītības jomā.
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 23
Veicināt jauniešu organizāciju savstarpējo sadarbību Dobelē;
veicināt jauniešu organizāciju un valsts un pašvaldības institūciju sadarbību Dobelē;
pārstāvēt Dobeles jauniešu intereses valsts un pašvaldības institūcijās;
veicināt Dobeles jaunatnes politikas programmas izveidošanu.
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 23
Veicināt demokrātiskas, tolerantas, humānas un izglītotas sabiedrības veidošanos;
Veicināt izglītošanos īpaši jomās, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu;
Veicināt iniciatīvas lietderīga brīvā laika pavadīšanā;
Sociālās atstumtības mazināšana;
Veicināt iespējas līdzdarboties kultūras dzīves veidošanā.
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 23
Sniegt Dobeles novada daudzbērnu un sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērniem palīdzību un atbalstu krīzes situācijā;Apvienot invalīdus, bāreņus un daudzbērnu ģimenes.
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 23
Terminated 05.01.2015
Activities of insurance agents and brokers (66.22, version 2.0) (Source: CSB)
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 23
Terminated 16.12.2015
apvienot grāmatu lasītājus un grāmatniecības speciālistus,propagandēt grāmatu kā kultūrvēsturisku vērtību;veicināt grāmatu pasaules bagātību izzināšanu, it īpaši jaunatnes vidū, un lasītāju kultūras līmeņa celšanu.
Dobeles nov., Dobele, Brīvības iela 23
Terminated 10.08.2023
Izzināt Zemgales novada literārās tradīcijas;
Organizēt literārās konsultācijas un dibināt kontaktus ar citu rajonu literātiem;
Veicināt literāro darbu izdošanu.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution