Daugavpils, Tīrumu iela 1A, LV-5415

55° 51' 21.93219972", 26° 32' 39.55407936"

Daugavpils, Tīrumu iela 1A
Attīstīt un popularizēt drifa sportu Daugavpilī un Latvijā.
- Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana.
- Sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā.
- Bērnu un jauniešu fiziskās, morālās un garīgās attīstības veicināšana; veselīga dzīvesveida propaganda; autosporta, kā sporta veida popularizācija, attīstīšana un apmācīšana.
- Dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai rādītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotajiem nodarboties ar sportu.
- Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskas izaugsmes apstākļu radīšana.
- Autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus.
- Sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķim un uzdevumiem.
- Finanšu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai
- Finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskas sacensībās, kausos, čempionātos un citas augsta ranga sacensības.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution