Daugavpils, Sakņu iela 29, LV-5401

55° 52' 28.64201952", 26° 31' 23.9261088"

ĒDNĪCA
Sakņu iela 29, Daugavpils, LV-5401
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
OFISS
Sakņu iela 29, Daugavpils, LV-5401
Nodrošināt nacionālās pašapziņas izaugsmi; kultūras un sabiedrisko dzīves attīstību; pilsētas ebreju sociālo un ekonomisko dzīves attīstību; ebreju tautas vēstures un reliģijas un jūdaisma rašanās iepazīšanu; pilsētas ebreju piemiņas vietu uzkopšanu; ebreju pieminekļu atjaunošanu un restaurēšanu; ebreju literatūras izdošanu un informācijas sniegšanu masu informācijas līdzekļos; ebreju pilsonisko, nacionālo un ekonomisko tiesību aizstāvību. Likumdošanas ceļā aizstāvēt ebreju tiesības un cīnīties pret antisemītismu. Organizēt ebreju nacionālo tradīciju tālāku attīstību un visu svētku atzīmēšanu. Sniegt palīdzību visiem vientuļajiem un mazturīgajiem līdzpilsoņiem. Organizēt idiša un ivrita apgūšanu. Organizēt sporta pasākumus kopienas biedriem un bērniem. Piedalīties pilsētas aktuālo problēmu risināšanā; cieši sadarboties ar Daugavpils ebreju reliģisko draudzi un citām organizācijām. Savas kompetences ietvaros sadarboties ar Latvijas ebreju progresīvām un demokrātiskām biedrībām, kā rī ar tādām pat organizācijām Izraēlā un citās valstīs. Sadarboties ar pilsētas varas institūcijām, ar visām pilsētas nacionālām demokrātiskām biedrībām.
Sakņu 29
Sakņu iela 29, Daugavpils, LV-5401
Regulāras draudzes locekļu kopīgo lūgšanu rīkošana, ebreju, kuru reliģija ir jūdaisms, dzīvesveida ieviešana un ievērošana atbilstoši ebreju reliģiskajiem likumiem
'BLŪZS' kafejnīca
Excluded 27.01.2004
Sakņu iela 29, Daugavpils
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
ĒDNĪCA
Excluded 30.06.2011
Sakņu iela 29, Daugavpils, LV-5401
Terminated 04.10.2021
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS)
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution