Daugavpils, Sakņu iela 29, LV-5401

55° 52' 28.64201952", 26° 31' 23.9261088"

Daugavpils, Sakņu iela 29
Nodrošināt nacionālās pašapziņas izaugsmi; kultūras un sabiedrisko dzīves attīstību; pilsētas ebreju sociālo un ekonomisko dzīves attīstību; ebreju tautas vēstures un reliģijas un jūdaisma rašanās iepazīšanu; pilsētas ebreju piemiņas vietu uzkopšanu; ebreju pieminekļu atjaunošanu un restaurēšanu; ebreju literatūras izdošanu un informācijas sniegšanu masu informācijas līdzekļos; ebreju pilsonisko, nacionālo un ekonomisko tiesību aizstāvību. Likumdošanas ceļā aizstāvēt ebreju tiesības un cīnīties pret antisemītismu. Organizēt ebreju nacionālo tradīciju tālāku attīstību un visu svētku atzīmēšanu. Sniegt palīdzību visiem vientuļajiem un mazturīgajiem līdzpilsoņiem. Organizēt idiša un ivrita apgūšanu. Organizēt sporta pasākumus kopienas biedriem un bērniem. Piedalīties pilsētas aktuālo problēmu risināšanā; cieši sadarboties ar Daugavpils ebreju reliģisko draudzi un citām organizācijām. Savas kompetences ietvaros sadarboties ar Latvijas ebreju progresīvām un demokrātiskām biedrībām, kā rī ar tādām pat organizācijām Izraēlā un citās valstīs. Sadarboties ar pilsētas varas institūcijām, ar visām pilsētas nacionālām demokrātiskām biedrībām.
Daugavpils, Sakņu iela 29
Terminated 25.06.1999
muitas kravu deklarēšana uz līguma pamata
muitas noliktavu organizēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Daugavpils, Sakņu iela 29
Terminated 28.04.1999
marketings
starpniecība
mazum-, vairumtirdzniecība
komercdarbība
sadzīves pakalpojumi
transporta pakalpojumi
valūtas pirkšana un pārdošana
juvelierizstrādājumu izgatavošana, gārgmetālu un dārgakmeņu uzpirkšana, pārstrāde un realizācija
Daugavpils, Sakņu iela 29
Terminated 19.11.2009
tirdzniecība
starpniecība
mārketings
celtniecība
celtniecības materiālu ražošana
kapitāla investēšana
lauksaimniecības produktu ražošana, uzglabāšana, pārstrāde un realizācija
patēriņa preču un ražošanas tehniskās nozīmes preču ražošana un realizācija
kokapstrāde
galdniecības darbi
naftas un naftas produktu iepirkšana, transportēšana, pārstrāde un realizācija
preču un pakalpojumu reklāma
importa un eksporta operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Daugavpils, Sakņu iela 29
Terminated 19.12.1997
Daugavpils, Sakņu iela 29
Terminated 26.02.1998
celtniecība
starpniecība
iepirkšana
tirdzniecība
preču ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
otrreizējo izejvielu pārstrāde
transporta pakalpojumi
valūtas pirkšana un pārdošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Daugavpils, Sakņu iela 29
Terminated 02.03.1998
mazā un vidējā biznesa attīstības modeļu izstrāde
ekonomiski pamatotu telpiskās vides perspektīvās attīstības prognostikas priekšlikumu izstrāde
diskusiju un semināru rīkošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Daugavpils, Sakņu iela 29-1
Terminated 17.02.2020
Wholesale of perfume and cosmetics (46.45, version 2.0) (Source: SRS)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution