Daugavpils, Rīgas iela 70, LV-5401

55° 52' 25.05109224", 26° 31' 32.9881476"

Daugavpils, Rīgas iela 70
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 70
1) Latvijas dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas veicināšana;
2) kultūras un izglītības procesu veicināšana;
3) vides aizsardzības nozīmīguma veicināšana, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām;
4) sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģisko lauksaimniecību, vides problēmām un bioloģiski ražotu produktu nozīmi sabiedrības veselības nodrošināšanā;
5) vietējās sabiedrības līdzdalības veicināšana kompleksas atkritumu saimniecības sistēmas ieviešanā - radīto atkritumu samazināšanā, otrreizējās izmantošanas, pārstrādes un enerģijas atguves tehnoloģiju praktiskā ieviešanā, kā arī sadzīves, bīstamo atkritumu, tai skaitā sadzīves bīstamo atkritumu samazināšanas sekmēšana;
6) vides un dabas atjaunojamo un neatjaunojamo resursu saglabāšanas atbalstīšana un veicināšana;
7) lauksaimniecībā strādājošo materiālās labklājības paaugstināšana, nodrošinot ilgstspējīgu ražošanu un tirgū pieprasītu preču produkciju;
8) sabiedrisko interešu pārstāvniecība;
9) Augstākminēto mērķu sasniegšanai biedrība iesaista šajā darbībā Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus, citas ieinteresētās personas un pārstāvjus, sekmē pašiniciatīvu;
10) Biedrība šo mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu.
Daugavpils, Rīgas iela 70
Palīdzēt cilvēkiem un sabiedrībai (nelaimē nonākušām ģimenēm, vientuļiem cilvēkiem un bērniem);
realizēt dažāda veida labdarības pasākumus;
meklēt mantu otrreizējās pielietošanas iespējas ģimenēm, kurām tas ir vairāk nepieciešams;
nodrošināt kopā ar citām organizācijām un uzņēmumiem iespējas sociāli neaizsargātiem cilvēkiem apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus.
Daugavpils, Rīgas iela 70
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Publiskās sabiedrības attīstības veicināšana;iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana;iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšana;koordinēt sadarbību sociālās integrācijas jomā;iedzīvotāju izglītības paaugstināšana;nabadzības un bada novēršana;veselības aizsardzības uzlabošana;izglītības, informācijas un izklaides pasākumu organizēšana iedzīvotājiem;līdzekļu piesaistīšana statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai;palīdzības sniegšana iedzīvotājiem tiesiskos jautājumos un to tiesiskās aizsardzības nodrošināšana;iedzīvotāju labklājības un veselības līmeņa paaugstināšana un līdzekļu piesaiste tam;augstākminēto mērķu sasniegšanai biedrības "Labāku Daugavpilij" iesaista šajā darbībā Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus, citas ieinterēsētās personas un pārstāvjus sekmē pašiniciatīvu;biedrība "Labāku Daugavpilij" šo mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu.
Daugavpils, Rīgas iela 70
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Repair of machinery (33.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 70
1.Tumšupes krastu applūstošo teritoriju Garkalnes novadā statistikas uzskaite;
2.Applūšanas periodikas, cēloņu un seku izpēte un analīze.
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 25.10.2018
Activities of call centres (82.20, version 2.0) (Source: SRS)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 07.08.2017
Retail sale of beverages in specialised stores (47.25, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 25.06.2018
Activities of collection agencies and credit bureaus (82.91, version 2.0) (Source: CSB)
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 29.03.2019
Activities of call centres (82.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 27.03.2019
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 17.11.2023
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 07.11.2019
Radio broadcasting (60.10, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 24.10.2018
Other telecommunications activities (61.90, version 2.0) (Source: SRS)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 07.06.2021
Activities of call centres (82.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 25.10.2018
Painting and glazing (43.34, version 2.0) (Source: SRS)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 18.03.2019
Repair of machinery (33.12, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 14.02.2020
Publishing of newspapers (58.13, version 2.0) (Source: SRS)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 14.02.2020
Activities of call centres (82.20, version 2.0) (Source: SRS)
Painting and glazing (43.34, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 11.12.2014
Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores (47.41, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 20.04.2020
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS)
Security systems service activities (80.20, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 11.08.2020
Media representation (73.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 27.11.2020
Other information service activities n.e.c. (63.99, version 2.0) (Source: SRS)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 02.11.2018
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 02.05.2017
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 09.02.2016
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Rīgas iela 70
Terminated 03.06.2022
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution