Daugavpils, Rēzeknes iela 17 - 10, LV-5422

55° 54' 22.45313412", 26° 31' 26.52345804"

Daugavpils, Rēzeknes iela 17 - 10
Popularizēt cīņas sporta veidus un apvienot cīņas sporta interesentus, ka arī veselīgas dzīves veida interesentus;
Konsultēt un organizēt apmācības cīņas sporta jautājumos;
Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī nevalstiskajam organizācijām;
Kontrolēt sporta sacensību norisi atbilstoši ārējiem normatīvo aktu prasībām un iekšējiem normatīvo aktu prasībām;
Koordinēt cīņas sporta vaidā esošo sporta darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, sporta treneru, speciālistu un tiesnešu tālākizglītību, to racionālu un efektīvu izmantošanu;
Izstrādāt nepieciešamos dokumentus, saskaņo čempionātus un starptautisku sacensību organizēšanu, formē un piesaka dalībai visu vecuma grupu nacionālās izlases sporta komandas.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution