Daugavpils, Kandavas iela 7, LV-5401

55° 52' 26.52219876", 26° 30' 49.32278064"

Daugavpils, Kandavas iela 7 - 33
Other sports activities (93.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: ZO.LV)
E-mail
ik.bigden@gmail.com
Daugavpils, Kandavas iela 7 - 19
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25951059
E-mail
info.mbtgroup@gmail.com
Daugavpils, Kandavas iela 7 - 32
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats (46.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26525356
Daugavpils, Kandavas iela 7 - 29
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: CSB)
Daugavpils, Kandavas iela 7 - 34
1. Sniegt pakalpojumus bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuri nav vienaldzīgi savai veselībai;
2. fiziskās attīstības uzlabošanas un korekcijas programmu izstrāde;
3. veicināt dažādu sporta veidu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām sportā dažāda vecuma un dažāda veselības stāvokļa cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
4. rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu sportā;
5. organizēt un nodrošināt biedrības komandas un pārstāvju piedalīšanos dažāda ranga sporta sacensībās Latvijā un ārpus tās;
6. radīt iespēju bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem iepazīt dažādus sporta veidus, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties;
7. popularizēt dažādus sporta veidus iedzīvotāju vidū, veicinot vēlmi būt fiziski aktīviem un dzīvot veselīgu dzīvesveidu;
8. sadarboties ar citu valstu sporta entuziastiem un sporta klubiem, tā ieviešot Latvijā labāko ārzemju pieredzi;
9. veikt pasākumus, kas virza koriģējošās vingrošanas un fiziskās attīstības sagatavošanas organizāciju, kas uzlabo problēmas stāvokli, kas saistīta ar bērnu balsta - kustības aparāta profilaksi un korekciju; organisma funkcionālās sistēmas nostiprināšanu;
10. regulāri organizēt bērnu un jauniešu sporta un bērnu veselības stāvokļa nostiprināšanas nometnes, sporta svētki ar ģimenes locekļu piesaistīšanu;
11. veikt sabiedriski derīgas darbības, sadarboties ar valsts, pašvaldību un citām sabiedriskām iestādēm, t.sk. ar sociālajiem dienestiem;
12. nodrošināt Biedrības biedru izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu, studentu un audzēkņu praksi.
Daugavpils, Kandavas iela 7-35
Terminated 24.04.2003
Daugavpils, Kandavas iela 7 - 7
Terminated 12.04.2016
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution