Daugavpils, Īrisu iela 19, LV-5417

55° 55' 47.49341268", 26° 35' 31.870842"

Daugavpils, Īrisu iela 19
1.Pierādīt, legalizēt juridisko faktu un pārņemt tiesības un saistības no vēsturiski pastāvējušās dārzkopības "Ogonjok", kuru 1972.gadā nodibināja Daugavpils pilsētas izglītības sistēmas darbinieki.
2.Organizēt kolektīvo dārzu un zemes gabalu ar kopējo platību 2.9 ha racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu Daugavpilī, Dravnieku, Īrisu un Dāliju ielas rajonā, lai biedri varētu pilnvērtīgi apmierināt savas saimnieciskās, kultūras un sadzīves vajadzības, kas saistītas ar šo zemesgabalu apsaimniekošanu, labiekārtošanu un pienācīgu uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.Nodrošināt biedru zemes gabaliem pieguļošo piebraucamo ceļu un elektroenerģijas un ūdensapgādes komunikāciju ekspluatāciju, izbūvi un uzturēšanu kārtībā.
4.Nodrošināt biedru zemes īpašumus ar ūdeni, elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem, kā arī noslēgt līgumus ar kompetentu attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, pārraudzīt un kontrolēt to izpildi.
5.Nodrošināt biedru zemes īpašumiem piebraucamo ceļu, iekārtu un inženierkomunikāciju (elektroapgādes un ūdensapgādes) tehnisko apkopi, bojājumu novēršanu un remontdarbus.
6.Cita darbība, kas nepieciešama Biedrības mērķu sasniegšanai.
E-mail
ogonjok.daugavpils@inbox.lv

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution