Aizkraukles novads, Skrīveru pagasts, Skrīveri, Daugavas iela 59, LV-5125

56° 38' 33.0072234", 25° 6' 53.6090706"

Aizkraukles nov., Skrīveru pag., Skrīveri, Daugavas iela 59
pēc brīvprātības principiem apvienot biedrus un asociētos biedrus kopīgu interešu realizēšanai;
medību tradīciju saglabāšana un pilnveidošana;
veselīga dzīvesveida un kulturālas atpūtas veicināšana;
medību un šaušanas sporta organizēšana un atbalstīšana;
floras un faunas aizsargāšana, kā arī to īpatņu skaita pamatota regulēšana, plānveida tautsaimniecības attīstības ietvaros;
jauniešu iesaistīšana un apmācība;
mednieku dzīvesveida popularizēšana, tā lietderības un nepieciešamības izskaidrošana sabiedrībai, kā arī Latvijas, Skrīveru pagasta un Biedrības "MEDNIEKU KLUBS SKRĪVERI" atpazīstamības veicināšana.
Aizkraukles nov., Skrīveru pag., Skrīveri, Daugavas iela 59
Pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldības institūcijās un privātās organizācijās. Pensionāru garīgās un materiālās labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana. Labdarības pasākumu organizēšana, nepieciešamās palīdzības sniegšana vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem. Tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās pagasta kultūras dzīvē. Sadarbošanās ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution