Alūksnes novads, Alūksne, Dārza iela 11, LV-4301

57° 25' 11.33662656", 27° 3' 2.82468096"

Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Veicināt sabiedrības iniciatīvu attīstību, sniedzot informatīvo un konsultatīvo palīdzību, izstrādājot un realizējot dažādas izglītības programmas reģiona biedrībām, nodibinājumiem, interešu grupām;
Veicināt integrācijas procesus, aktivizēt brīvprātīgo kustību un attīstīt sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm un privāto sektoru;
Attīstīt ar cilvēka dzīves kvalitāti saistītās sfēras, rosinot katra indivīda personības izaugsmi kulturālajā, sociālajā un profesionālajā ziņā, tādējādi sekmējot ar apkārtējo vidi un sabiedrību saistītu problēmu risināšanu.
Telephone
+371 28642250
Alūksnes novada pensionāru apvienība
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Novada pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pašvaldībās, viņu materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos procesos;
Pastāvīgu sakaru dibināšana un aktīva līdzdarbošanās pašvaldībās, dalība likumu projektu izstrādē, kuri skar pensionāru intereses. Sadarbība ar citām sabiedriskām organizācijām novadā un ārpus tā.
Telephone
+371 28379216
Alūksnes un Apes novadu arodorganizācija
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telephone
+371 26333071
SUDRABS, Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Alūksnes pilsētas pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību pārstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs, komercsabiedrībās, viņu garīgās un materiālās labklājības veicināšana, iesaistīšana aktīvos sabiedrības procesos. Telephone
+371 28395939
Alūksnes izglītības savienība
Alūksne, Dārza iela 11
Terminated 12.11.2007
Skolotāju profesionālo un sociālo interešu un vajadzību nodrošināšana,
sabiedrības pedagoģiskā izglītotība, skolotāju profesionālā solidaritāte
Alūksnes rajona zemnieku biedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Terminated 26.06.2018
Atbalstīt un īstenot lauksaimniecības produkcijas ražotāju saimnieciskās pārvaldes sistēmas izveidošanos rajonā, aizstāvēt zemnieku vajadzības, veicināt viņu pašdarbību, kā arī kopīgi risināt rajona lauksaimniecības attīstības jautājumus Telephone
+371 29432313
ATZELE, Alūksnes dziedāšanas biedrība
Alūksne, Dārza iela 11-400
Terminated 19.10.2004
Veicināt latviešu tautas kordziedāšanas un kultūras
labāko tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.
Rīkot koncertus, izstādes un citus pasākumus.
Popularizēt latviešu tautas mūzikas, mākslas un kultūras vērtības citās
Latvijas Republikas tautībās un ārzemēs.
Telephone
+371 64321686
Austrumvidzemes Lauku attīstības birojs, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" filiāle
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Terminated 29.05.2012
Business and management consultancy activities (74.14, version 1.0) (Source: CSB)
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 64307013
E-mail
viola.kaparsmite@llkc.lv
MARIENBURGA, Alūksnes rajona pašvaldības uzņēmums
Alūksne, Dārza iela 11
Terminated 08.08.2005
Letting of own property (70.20, version 1.0) (Source: CSB)