• en

Dagdas novads, Andrupenes pagasts

56° 9' 29.11644", 27° 22' 42.25476"

ADELĪNA, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Adelīna"
lauksaimniecības produktu ražošana
Agra Grow, SIA
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Rēzeknes iela 9
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29146340
Aive, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Andrupenes pag., Krauļi, "Avoti"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 27106099
AKMENEICA, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Akmeneica"
lauksaimniecības produktu ražošana
Alberi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Ezernieku iela 1A - 4
Plant propagation (01.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26568309
ALEKS UN S, Krāslavas rajona Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Grišāni
lauksaimniecības produktu ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija
montāža un celtniecība
būvmateriālu ražošana un realizācija
transporta pakalpojumi
autoserviss
starpniecība
mazum-, vairumtirdzniecība
degvielas iepirkšana un realizācija
lauksaimniecības tehnikas remonts
ANDRUPENE, Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Mariampole, "Remonti"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Support activities for crop production (01.61, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65659246
+371 26310350
Andrupenes kokaudzētava, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene
Plant propagation (01.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 65659325
+371 65659267
+371 26536764
E-mail
edmundskivko@inbox.lv
ANDRUPENES MEDNIEKS, Mednieku kolektīvs
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene
Attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību;
apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai;
iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā;
organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medīšanu un makšķerēšanu, pareizu medīšanas un makšķerēšanas veidu pielietošanu;
izkopt un pilnīgot medību tradīcijas, pilnveidot medību un makšķerēšanas ētiku;
pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un citus;
palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību;
realizēt uzraudzību par Medību likuma un Medību noteikumu ievērošanu savās medību platībās.
Telephone
+371 26408054
ANDRUPENES VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS SKAPULĀRA KARALIENES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Dagdas iela 4
Sasniegt Romas katoļu Baznīcas sūtībai atbilstošus mērķus, kas attiecas uz dievbijības, apustulāta un žēlsirdības darbiem, garīgiem vai laicīgiem
A.N.Koks, SIA
Dagdas nov., Andrupenes pag., Vecokra, "Naglenieki"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26671773
ARGO N, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Andiņi"
Asarum, SIA
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Rēzeknes iela 9
Growing of other non-perennial crops (01.19, version 2.0) (Source: AR2015, CSB)
ASTAŠOVA, Krāslavas rajona lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Astašova
Support activities for crop production (01.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26477217
Avots, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Dagdas nov., Andrupenes pag.
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats (46.33, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65659233
+371 65659230
BĒRZGALES, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Bērzgales"
lauksaimniecības produktu ražošana Telephone
+371 65659310
+371 65624395
BĒRZIŅKALNS, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Bērziņkalns"
lauksaimniecības produktu ražošana
Birztalas Plus, IK
Dagdas nov., Andrupenes pag., Astašova
Veterinary activities (75.00, version 2.0) (Source: CSB)
BITĪTES, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Murāni, "Bitītes"
lauksaimniecības produktu ražošana
BRĪVERI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Brīveri
lauksaimniecības produktu ražošana
BRONKI, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Bronki
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29146340
BUVIS R, SIA
Dagdas nov., Andrupenes pag., Zundi, "Jurģi"
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26082925
CĪRUĻI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Sloboda
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
Cymuss XL
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Skolas iela 5
Veicināt Latgales kulinārā mantojuma un tradīcijau saglabāšanu,
Sekmēt nacionālās virtuves attīstību;
Popularizēt vietējo produkciju.
Telephone
+371 26458876
DAILE, Usovas individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65659317
DAILE, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Daile"
lauksaimniecības produktu ražošana
DAIRA, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Lītaunieki, "Dairas"
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26171496
Dairas krasti, Andrupenes pagasta zemnieka saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Dagdas iela 12
DEVA, Bērnu un jauniešu biedrība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Skolas iela 3
Radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī Telephone
+371 26203285
DreamLive, IK
Dagdas nov., Andrupenes pag., Kazimirova, "Medavas"
Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)