• en

Cesvaines novads, Cesvaine

56° 57' 54.51804", 26° 18' 39.76884"

AISYS, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Krasta iela 1 - 3
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS)
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29299149
AL Denta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 1A
Dental practice activities (86.23, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26171532
ANCE A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Parka iela 1 - 15
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26135541
Baltic Milk, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Rūpnīcas iela 1 - 1
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats (46.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Operation of dairies and cheese making (10.51, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 28361593
BRUTUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 7
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 64852727
+371 26475548
CENTRS MORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Augusta Saulieša iela 8
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 64825131
Cesvaines attīstības biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Saules iela 2
Cesvaines novada attīstības veicināšana Telephone
+371 28679329
CESVAINES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Cesvaines nov., Cesvaine, Baznīcas iela 4
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Cesvaines komunālie pakalpojumi, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Dārzu iela 1
Water collection, treatment and supply (36.00, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 64852380
Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 8
Cesvaines novada attīstības veicināšana un atbalstīšana;
sabiedrības aktivizēšana.
Cesvaines mākslinieku biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 4
veidot pilsētas mākslas tradīcijas un rīkot savu radošo darbu izstādes;
koordinēt Cesvaines pilsētā un lauku teritorijā dzīvojošos māksliniekus kopīgiem mākslas projektiem;
veicināt mākslinieku darbnīcu attīstību, kā arī attīstīt un pilnveidot mākslas studijas darbību.
Telephone
+371 28615694
Cesvaines Piens, Akciju sabiedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Rūpnīcas iela 1
Operation of dairies and cheese making (10.51, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 64852210
+371 64852204
E-mail
cpiens@apollo.lv
Cesvaines pūtēju orķestris
Cesvaines nov., Cesvaine, Peldu iela 4
aktivizēt, pilnveidot un dažādot Cesvaines un apkārtējo novadu iedzīvotāju kultūras dzīvi un atpūtas iespējas,
piesaistīt jaunus resursus, uzlabot Cesvaines pūtēju orķestra profesionālo līmeni,
izstrādāt projektus, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās,
nodrošināt pūtēju orķestra tradīciju turpināšanu Cesvaines novadā.
Telephone
+371 28382616
CESVAINES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 3
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu Telephone
+371 29191335
Cesvaines siltums, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Veidenbauma iela 18
Steam and air conditioning supply (35.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Logging (02.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 64852845
Cesvaines vīns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Dārzu iela 2 - 8
Manufacture of cider and other fruit wines (11.03, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28625062
DAb-a, Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Augusta Saulieša iela 7 - 3
kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un saglabāšana Telephone
+371 29193971
DACE G, IK
Cesvaines nov., Cesvaine, Veidenbauma iela 9
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: CSB)
DANSTERI, Jāņa Galeja individuālais uzņēmums Cesvainē
Cesvaines nov., Cesvaine, Zaļā iela 10
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29243758
+371 64852836
Dārzu 4a, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Dārzu iela 4A - 4
1. Biedrības mērķis ir nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu un to kopīpašuma daļas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas lietošanas un uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamo namu koplietošanas daļas izmantošanu.
2. Biedrība ir tiesīga veikt arī citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu un Biedrības darbības mērķi.
Telephone
+371 28659514
DIAMONTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Krasta iela 4 - 12
Other printing (18.12, version 2.0) (Source: AR2015)
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29111749
Dimpeks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Nesaules iela 22
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26115384
Divi Torņi, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Parka iela 8 - 8
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores (47.76, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29210905
+371 29492349
E-mail
divi.torni@gmail.com
DUCIMUS, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Rūpnīcas iela 1
Manufacture of beer (11.05, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 64825131
Durvis
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 4
Sniegt atbalstu Cesvaines internātskolas trūcīgo, maznodrošināto un sociālās atstumtības riska ģimeņu bērnu vispusīgai izglītošanai, attīstībai un integrācijai sabiedrībā.
Veicināt skolēnu radošo spēju apzināšanos, attīstību un izpausmi jebkurā jomā;
rast iespēju apgūtās zināšanas izmantot praktiskajā dzīvē, nodrošinot tam atbilstošus apstākļus;
sekmēt skolēnu gribasspēka, atbildības un pašvērtējuma prasmes veidošanos.
Telephone
+371 26308154
DZELZAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 3
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Edgars Plus, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 5
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22494546
Energoefektivitātes un vides risinājumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 7
Other construction installation (43.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26431341
Ezernieks, IK
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 15
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: CSB)
Galerija teātris, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 9
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 64822561