Cēsu novads, Priekuļu pagasts, "Vecozoli 19", LV-4126

57° 17' 57.64199568", 25° 18' 24.07089708"

Cēsu nov., Priekuļu pag., "Vecozoli 19"
Sabiedriskā labuma darbība;
Veicināt vieglatlētikas attīstību un popularizēšanu Cēsīs, Cēsu novadā, Latvijā;
Rosināt bērnos un jauniešos interesi par vieglatlētiku kā iespēju - aktīva brīvā laika izmantošanu un veselīgu dzīvesveida uzturēšanu;
Vienotas vieglatlētikas sistēmas izveide un attīstīšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū Cēsīs;
Izstrādāt un pilnveidot treniņu un audzinošā darba metodiku;
Piedāvāt izglītības un profesionālās pilnveides iespējas sportistiem ,treneriem, speciālistiem un citiem sporta interesentiem;
Zinātnisku un izglītojošos sporta pasākumu (konferenču, semināru, projektu, pētījumu, kursu) organizēšana;
Veicināt augstu klases sportistu sagatavošanu, audzināšanu un atbalstīšanu Latvijas valsts izlasēm, Eiropas un pasaules čempionātiem un Olimpiskajām spēlēm;
Treniņu procesa un sacensību organizēšana;
Vispārējās fiziskās sagatavotības treniņu organizēšana;
Veicināt sadarbību ar Latvijas vieglatlētikas biedrībām un klubiem un Vieglatlētikas federāciju attīstīt sadarbību ar citu valstu klubiem un starptautiskām vieglatlētikas organizācijām;
Vieglatlētikas klubu izveide un vadīšana;
Sporta spēļu un sporta nometņu organizēšana pilsētas, valsts un starptautiskā mērogā;
Apvienot fiziskās un juridiskās personas kopīgu interešu realizēšanai un pilnveidošanai, kuras saistītas ar bērnu, jauniešu un pieaugušo vieglatlētikas prasmju apguvi, pilnveidošanu un sportisko sasniegumu veicināšanu;
Pilnveidot izmantojamo sporta bāžu tehniski materiālo stāvokli un veicināt jaunu sporta bāžu izveidi.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution