Cēsu novads, Nītaures pagasts

Address was located in Amatas novads
57° 4' 12.09864", 25° 13' 27.55632"

Cēsu nov., Nītaures pag., "Jaunzosuļi"
Veicināt un īstenot taisnīgas, kvalitatīvas, pieejamas, efektīvas juridiskās palīdzības sniegšanu.
Izskaust diskrimināciju juridisko pakalpojumu tirgū.
Sniegt biedriem sertifikācijas pakalpojumus, ieviešot nacionālo juridisko pakalpojumu kvalitātes shēmu.
Aizstāvot cilvēktiesības, novērst diskrimināciju attiecībā uz Biedrības biedra - juridiskā pakalpojuma sniedzēja vai saņēmēja tiesību īstenošanu. Veidot ekonomiski godīgas un taisnīgas biedru attiecības ar trešajām personām, tostarp valsti un koordinēt darbību biedru kopējo interešu vektorā. Pārstāvēt un aizstāvēt biedru tiesības un ar likumu aizsargātās intereses kā persona, kurai ar likumu piešķirtas šādas tiesības aizstāvēt tiesā, citās iestādēs, institūcijās un komerciālās un nekomerciālās organizācijās.
Īstenot biedru un sadarbības partneru pārstāvību visu instanču tiesu institūcijās (tostarp Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā), jebkura veida lietās un valsts iestādēs.
Informācijas vākšana un patērētāju informēšana par Latvijas tirgū piedāvāto juridisko pakalpojumu klāstu, kvalitāti, cenas-kvalitātes attiecību; Latvijas patērētāju tiesību un likumīgo interešu aizsardzība saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 23.pantu un likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 15.pantu.
Veidot biedriem labvēlīgu judikatūru un tiesu praksi.
Veidot un uzturēt juridiskās palīdzības saņemšanas rīkus.
Labdarības un sabiedriskā labuma darbība.
Pastāvīgo šķīrējtiesu darbība.
Cēsu nov., Nītaures pag., "Jātnieki"
Veikt nepieciešamos pasākumus, lai lauku novados ieviest inovatīvās idejas saimnieciskajā darbībā:
a)Netradicionālā bioloģiskā augkopība,
b)Netradicionālā bioloģiskā cūkkopība.
Veikt izmēģinājumus, pētījumus, piesaistot jauniešus un novada skolēnus.
Pieredzes apmaiņa ar veiksmīgākajām saimniecībām, kuras pielieto jaunās paaudzes tehnoloģijas, inovācijas.
Ar minētajiem pasākumiem audzināt jauniešos savas zemes patriotismu, piedāvāt iespējas pašizpausmei.
Cēsu nov., Nītaures pag., "Priedītes"
Joinery installation (43.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Aizkalnes"
visa veida lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija, iepirkšana
visa veida būvmateriālu ražošana, realizācija
ēku un interjera projektēšana, celtniecība
kokmateriālu tirdzniecība, kokapstrāde
mēbeļu izgatavošana
autoserviss
reklāma
līzings
kokapstrāde
otreizējo izejvielu pārstrāde, realizācija
Cēsu nov., Nītaures pag., "Akmeņkalni"
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Logging (02.20, version 2.0) (Source: CSB)
Amatas nov., Nītaures pag.
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Asaru Krogs"
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Lācīši"
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26999413
E-mail
info@attika.lv
Cēsu nov., Nītaures pag., "Ausekļi"
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Centrālā katlu māja"
Manufacture of other plastic products (22.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Sērbiņi"
1.Tautas mākslas un amatniecības popularizēšana sabiedrībā.
2.Attīstīt lietišķo tautas mākslu un veicināt radošumu mūsdienu amatniecībā, apvienojot rokdarbnieces jaunu tehniku izstrādāšanai un pielietošanai oriģinālu tērpu darināšanā.
3.Popularizēt sabiedrībā studijas "Atkalnis" radītās vērtības piedaloties novada un republikas mēroga kultūras pasākumos, pieredzes apmaiņas pasākumos, publicējoties preses izdevumos, ,u.c.
Cēsu nov., Nītaures pag., "Kalna Zuši"
Other sports activities (93.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Biržakas"
lopkopība
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Birzlejas"
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Būnēni"
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
koka celtniecības un galdniecības izstrādājumu ražošana
mēbeļu ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Noras"
galdniecības darbi
celtniecība
Amatas nov., Nītaures pag.
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Elkšņi"
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Cimmeres"
lopkopība
mežkopība
graudkopība
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Vītoli" - 18
Manufacture of other furniture (31.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Domēri"
lauksaimniecība
Cēsu nov., Nītaures pag., "Dravnieki"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Jauntīlēni"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Dzelmes"
Raising of other cattle and buffaloes (01.42, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: CSB)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pēteri"
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Kārkļi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., "Niedrītes"
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pīlēns"
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (16.29, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Translation and interpretation activities (74.30, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Retail sale of automotive fuel in specialised stores (47.30, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29144883
Amatas nov., Nītaures pag.
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution