Cēsu novads, Nītaures pagasts, Nītaure

57° 3' 51.3828", 25° 11' 25.71"

Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Lācīši"
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26999413
E-mail
info@attika.lv
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Birzlejas"
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Noras"
galdniecības darbi
celtniecība
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Elkšņi"
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Vītoli" - 18
Manufacture of other furniture (31.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pēteri"
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pīlēns"
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (16.29, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Translation and interpretation activities (74.30, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Retail sale of automotive fuel in specialised stores (47.30, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29144883
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Vītoli" - 17
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Gundegas"
Translation and interpretation activities (74.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, Jaunā iela 20
Veicināt regulāru kopā būšanu Nītaures pagasta pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem.
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Elkšņi"
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Luterāņu baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Mežvidi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Stallīši" - 1
Veicināt ilgtspējīgu un efektīvu mežsaimniecības attīstību;
Veicināt meža īpašnieku informēšanu un izglītošanu mežsaimnieciskos un ar mežsaimniecību saistītos tiesiskos un ekonomiskos jautājumos;
Veicināt pozitīvu meža īpašnieka tēla veidošanu sabiedrībā.
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
celt latviešu pašapziņu un popularizēt dzimto vietu caur mākslas darba prizmu;
rosināt cilvēkos piederības sajūtu savai dzimtenei un dzimtajai vietai
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pagasta ēka"
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Nītaures pareizticīgo baznīca"
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Vītoli" - 21
Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana Nītaures pagastā, īpašu uzmanību pievēršot:
sabiedrības izglītošanai;
sociālo pakalpojumu attīstībai;
sabiedrības veselības veicināšanai;
aktīvās atpūtas iespējām.
Izstrādāt dažādus projektus sabiedriskās dzīves un aktīvās atpūtas veicināšanai.
Iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedriskās dzīves norisēs.
Sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskā, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, biedrības mērķa realizēšanā.
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Zaļkalni"
aušanas un mezglošanas māksliniecīsko izstrādājumu ražošana un realizācija
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Smaidas"
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
Site preparation (43.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Machining (25.62, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 26569448
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Mihailovi"
piena-gaļas lopkopība
augkopība
zirgkopība
tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Dzirnavas"
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26339971
E-mail
info@klidzina.lv
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pīlēns"
1)loka šaušanas un tai radniecīgu sporta veidu attīstība un popularizēšana;
2)dalībnieku un citu interesentu brīvā laika lietderīga organizēšana;
3)fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana;
4)organizēt izglītojošus, informējošus un zinātniskus projektus un pasākumus.
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Pagasta ēka"
Veicināt iecietību starp dažādām sabiedrības grupām un indivīdiem un sekmēt pagasta un novada attīstību;
vientuļu, nespējīgu iedzīvotāju aprūpes izveidošana;
maznodrošināto darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, rast iespēju apgūt jaunas informācijas tehnoloģijas;
pensionāru, invalīdu un viņu ģimenes atbalstīšana;
radīt iespēju jebkuram bērnam un jaunietim atrasties drošā vidē, labvēlīgas vides veidošana bērnu un jauniešu garīgajam komfortam;
nodrošināt palīdzību krīzes situācijā nonākušajiem;
labdarības pasākumu organizēšana;
atbalstīt brīvprātīgo kustību organizācijā;
attīstīt sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām;
attīstīt pārrobežu sadarbību (sociālajā aprūpē, kultūrā, izglītībā u.c.);
organizēt nometnes;
organizēt dažādus kursus - mūžizglītība.
Amatas nov., Nītaures pag., Nītaure, "Ķikuti"
Terminated 01.08.2019
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: CSB)
Cēsu nov., Nītaures pag., Nītaure, "Putni"
Terminated 12.12.2022
Landscape service activities (81.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Amatas nov., Nītaures pag., Nītaure, Niedru iela 2 - 7
Terminated 27.02.2020
Logging (02.20, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution