Cēsu novads, Līgatne, Pilsoņu iela 1, LV-4110

57° 14' 17.286099", 25° 2' 35.85209064"

Cēsu nov., Līgatne, Pilsoņu iela 1
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions (91.03, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29246018
E-mail
edgars.ricevs@gmail.com
Cēsu nov., Līgatne, Pilsoņu iela 1
2.1.1. Uzturēt un saglabāt Līgatnes papīrfabrikas vēsturisko mantojumu;
2.1.2. Organizēt kultūras, mākslas un izglītojošus pasākumus Līgatnes papīrfabrikas teritorijā vai ar to saistītos objektos un pilsētvidē;
2.1.3. Organizēt ekskursijas un citas tūrisma aktivitātes Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskā un industriālā mantojuma, kā arī esošās vides iepazīšanai;
2.1.4. Veicināt sabiedrības līdzdalību Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kultūras un tūrisma pasākumu organizēšanā, vides sakopšanā, vietējās kopienas un apkaimes attīstībā vietējā dzīves kvalitātes līmeņa celšanas nolūkos.
2.1.5. Organizēt reklāmas un komunikācijas aktivitātes, lai sasniegu auditoriju 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4. punktos esošajām aktivitātēm.
Cēsu nov., Līgatne, Pilsoņu iela 1
Growing of fibre crops (01.16, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Līgatnes nov., Līgatne, Pilsoņu iela 1
Terminated 26.03.2015
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Līgatnes nov., Līgatne, Pilsoņu iela 1
Terminated 25.02.2016
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Līgatnes nov., Līgatne, Pilsoņu iela 1
Terminated 06.03.2019
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Cēsu rajons, Līgatne, Pilsoņu iela 1
Terminated 22.12.2004
Manufacture of paper and paperboard (21.12, version 1.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution