Jēkabpils novads, Jēkabpils, Brīvības iela 116, LV-5201

56° 29' 44.295936", 25° 52' 10.88546124"

Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 116
1.Sekmēt kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai, veicināt sabiedrības interesi par kultūru, kultūras nozaru attīstību un jaunrades procesus, kultūras norišu daudzveidību, celt to kvalitāti, atbalstīt jaunos mūziķus un māksliniekus.
2.Praktiski veicināt ar veselības, sporta, mākslas un kultūras attīstību saistīto procesu norisi, organizēšanu, vadīšanu, vides un resursu monitoringu, pētniecību, analīzi, speciālo un nepieciešamo izglītību kā arī saistīto projektu īstenošanu;
3.Veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai, ilgtspējīgai valsts attīstībai, darboties sabiedrības labā un risināt jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības labklājības izaugsmi;
4.Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu izglītību, radošās iniciatīvas, darba tikumu, patriotismu, līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;
5.Sniegt ieguldījumu kvalitatīvā kultūras un inovatīvā izglītības (mūžizglītības) attīstībā; veicināt kvalitāti un jauninājumus visāda veida pieaugušo formālā un neformālā izglītībā;
6.Stiprināt sasaisti starp pieaugušo izglītību un "dzīvē esošo realitāti", veicināt indivīda integrāciju sabiedrībā un veiksmīgu psihosociālo un ekonomisko funkcionēšanu;
7.Stimulēt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi un pārstāvēt savu biedru intereses Latvijā un ārvalstīs; nodrošināt un sekmēt esošo un topošo partneru, līdzstrādnieku un speciālistu sadarbību, kā arī veicināt izglītību un profesionālās informācijas apmaiņu.
Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 116
Radio broadcasting (60.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22320220
E-mail
reklama@radio1.lv Reklāmas daļa
studija@radio1.lv Studija
zinas@radio1.lv Ziņu dienests
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Terminated 21.06.1999
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Terminated 16.10.2014
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Terminated 16.10.2020
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Terminated 05.03.2014
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: CSB)
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Terminated 19.10.2000
pagastu un pilsētu pašvaldību interešu un tiesību pārstāvniecība
vienota pašvaldības viedokļa izstrāde
sadarbības organizēšana starp pašvaldībām
pašvaldību nodrošināšana ar informāciju un pakalpojumiem
kopēju uzņēmumu veidošana
apmācību rīkošana
pašvaldības darbinieku sociālās aizsardzības veicināšana
uzņēmējdarbības veicināšana
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Terminated 11.05.2007
Sekmēt Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, tradīciju apzināšanu
un attīstīšanu;
veicināt latgaliešu valodas izkopšanu un attīstību;
veicināt gan republikā, gan ārpus tās robežām dzīvojošo latgaliešu sakarus
un tuvināšanos.
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Terminated 14.04.2015
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution