• en
Latvia

Balvu novads, Balvi

57° 7' 56.703", 27° 15' 56.11248"

Balvu Bērnu un jauniešu centrs
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 48
Telephone
+37120278819
E-mail
bbjc@balvi.lv
Balvu centrālā bibliotēka
Balvu nov., Balvi, Tirgus iela 7
Telephone
+37164522168
E-mail
biblioteka@balvi.lv
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 61
Telephone
+37164521976
E-mail
kac@balvi.lv
Balvu mākslas skola
Balvu nov., Balvi, Teātra iela 2
Telephone
+37164521658
E-mail
balvims@balvi.lv
Balvu mūzikas skola
Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 18
Telephone
+37164521095
E-mail
balvimuz@balvi.lv
Balvu novada bāriņtiesa
Balvu nov., Balvi, Raiņa iela 52
Telephone
+37164522973
E-mail
barintiesa@balvi.lv
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Balvu nov., Balvi, Sporta iela 1
Telephone
+37164507147
E-mail
dzimtsaraksti@balvi.lv
Balvu novada muzejs
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 46
Telephone
+37164521430
E-mail
muzejs@balvi.lv
Balvu novada pašvaldība
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telephone
+37164522453
E-mail
dome@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības aģentūra "San-tex"
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 56
Telephone
+37164507198
E-mail
santex@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības būvvalde
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telephone
+37164507118
E-mail
buvvalde@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telephone
+37164521081
E-mail
izglparvalde@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības policija
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telephone
+37164520940
E-mail
pasv.policija@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests
Balvu nov., Balvi, Raiņa iela 52
Telephone
+37164521998
E-mail
socdienests@balvi.lv
Balvu novada vēlēšanu komisija
Balvu nov., Balvi, Sporta iela 1
E-mail
dome@balvi.lv
Balvu pamatskola
Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 16
Telephone
+37164507011
E-mail
pamatskola@balvi.lv
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pilādzītis"
Balvu nov., Balvi, Daugavpils iela 59
Telephone
+37164522023
E-mail
piladzitis@balvi.lv
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 50B
Telephone
+37164522447
E-mail
sienazitis@balvi.lv
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 26
Telephone
+37164521940
E-mail
bpvv@balvi.lv
Balvu sporta centrs
Balvu nov., Balvi, Sporta iela 8
Telephone
+37129336428
E-mail
balvisc@balvi.lv
Balvu sporta skola
Balvu nov., Balvi, Alejas iela 2
Telephone
+37164521087
E-mail
balvibjss@balvi.lv
Balvu Valsts ģimnāzija
Balvu nov., Balvi, Dārza iela 2
Telephone
+37164522727
E-mail
bpg@balvi.lv
Zvērināta notāre Inese Buša
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 14 - 1
Telephone
+37164521959
E-mail
Inese.Busa@LatvijasNotars.lv
Balvu novada pašvaldības aģentūra "Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs"
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 2B
Terminated 29.06.2018
Telephone
+37196452259
E-mail
biznesacentrs@balvi.lv