• en

Balvu novads, Balvi, Bērzpils iela 1A, LV-4501

57° 7' 53.6870766", 27° 16' 6.06749988"

Pleskava, Livonija, Eiroreģions
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Latvijas pierobežas pašvaldību un citu institūciju organizēta pārstāvība Eiroreģionā, lai izstrādātu un realizētu kopēju stratēģiju pierobežas reģiona sadarbībā, ekonomiskā un sociālā progresa nodrošināšanā, kultūras attīstībā, infrastruktūras un pakalpojumu pilnveidošanā un savstarpējās palīdzības sniegšanā. Telephone
+371 29163807
Abreniešu apvienība
Balvi, Bērzpils iela 1a
Terminated 05.10.2007
Panākt starptautiskiem līgumiem atbilstošu taisnīgu Abrenes jautājuma
risināšanu, novēršot abreniešu mantisko kā arī cita veida dikrimināciju;
panākt abreniešu iesaistīšanu sarunu sagatavošanas procesa viszemākajā
līmenī;
sniegt palīdzību sabiedriskajām organizācijām abreniešu reālā stāvokļa
apzināšanā;
pārstāvēt organizācijas dalībnieku mantiskās un humānās intereses;
informēt sabiedrību par apvienības lēmumiem;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telephone
+371 64522233
BALVU FILIĀLE, Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra"
Balvi, Bērzpils iela 1a
Terminated 30.12.2003
Compulsory social security activities (75.30, version 1.0) (Source: CSB)
Valsts Balvu skaitļošanas centrs
Balvi, Bērzpils iela 1a
Terminated 01.11.1992
valsts pasūtījuma izpilde statistiskās informācijas vākšanā un apstrādē
maksas pakalpojumi
programmnodrošinājums
Telephone
+371 64522976