Rīga, Baldones iela 1A, LV-1007

56° 56' 59.5926744", 24° 4' 3.90398448"

Rīga, Baldones iela 1A
Stiprināt tiesnešu neatkarību un veicināt sabiedrības uzticību tiesnešiem un tiesām;
paaugstināt tiesnešu profesionalitāti;
iestāties par atbilstošu tiesneša darba atalgojumu;
iestāties par labiem darba apstākļiem tiesās;
iesaistīt tiesnešus starptautiskajā sadarbībā;
stiprināt Latvijas valsts pārvaldes darbinieku tiesību zināšanas;
piedalīties Latvijas valststiesību un administratīvā procesa tiesību kodifikācijā.
Telephone
+371 29137070