Augšdaugavas novads, Kalupes pagasts, Kalupe, Lielā iela 35, LV-5450

56° 5' 51.4870152", 26° 32' 51.11833092"

Augšdaugavas nov., Kalupes pag., Kalupe, Lielā iela 35
1. Veicināt sabiedrības izglītošanos un integrēšanos mūsdienu mainīgajā pasaulē;
2. Veicināt mūsdienīgas un veselīgas vides un dzīvesveida popularizēšanu un pilnveidi;
3. Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma un tautas tradīciju vērtību apzināšanu, izkopšanu un saglabāšanu;
4. Veicināt pilsonisko līdzdalību un mazināt sociālo atstumtību;
5. Organizēt labdarības pasākumus;
6. Veicināt pieredzes apmaiņu un pozitīvās prakses pārņemšanu, sadarbojoties ar dažādu valstu, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution