Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Atmodas iela 19, LV-3456

56° 43' 8.3835145200001", 21° 36' 17.41021704"

Liepājas rajons, Aizpute, Atmodas iela 19
Terminated 28.11.2007
Izglītības veicināšana Aizputē un tuvākajos pagastos;
atsevišķu izcilu pedagogu materiālā stimulēšana un viņu profesionālās
izglītības līmeņa veicināšana;
piešķirt stipendijas talantīgiem skolēniem mācībām Aizputes vidusskolā;
piešķirt līdz 3 mācību gadiem stipendijas mācībām augstskolās un vidējās
mācību iestādēs Aizputes vidusskolas absolventiem;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Liepājas rajons, Aizpute, Atmodas iela 19
Terminated 07.01.2008
Liepājas rajons, Aizpute, Atmodas iela 19
Terminated 02.11.2007
VEIDOT AIZPUTES PILSĒTĀ UN TĀS APKĀRTNĒ SAKĀRTOTU KULTŪRVIDI;
APZINĀT UN SNIEGT INFORMĀCIJU SABIEDRĪBAI PAR PILSĒTAS KULTŪRVĒSTURISKO
MANTOJUMU, TĀ SAGLABĀŠANAS IESPĒJĀM.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution