• en

Alojas novads

57° 50' 10.6926", 24° 44' 43.1574"

3D BEAUTE, IK
Alojas nov., Brīvzemnieku pag., Puikule, "Ābeles"-1
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29253124 29253124
E-mail
puma153@inbox.lv
A & A SERVISS, Individuālais komersants
Alojas nov., Aloja, "Induļi"
Renting and leasing of other personal and household goods (77.29, version 2.0) (Source: CSB)
ĀBEĻZIEDI, Limbažu rajona Staiceles pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Alojas nov., Staicele "Ābeļziedi"
lauksaimniecība
mežizstrāde
tirdzniecība
AD CELTNIEKS, SIA
Alojas nov., Braslavas pag., Vilzēni, "Kalnāres"
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: SRS)
Cargo handling (52.24, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29539350
AD Strautiņi, SIA
Alojas nov., Braslavas pag., "Strautiņi"
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 27072462
AGS Tehnic, SIA
Alojas nov., Staicele, Jūras iela 3
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
AIZMEŽI, Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība
Alojas nov., Staicele, "Aizmeži"
lopkopība
AIZPURVI, Zemnieku saimniecība
Alojas nov., Staiceles pag., "Aizpurvi"
lopkopībagraudkopībamežizstrāde
Akmentiņi, Alojas pagasta zemnieku saimniecība
Alojas nov., Aloja, Kalēju iela 7A - 1
lauksaimniecības produktu ražošanakartupeļu audzēšanapiena lopkopībasabiedriskā ēdināšanatirdzniecībastikla taras pieņemšanaatpūtas pasākumu rīkošana Telephone
+371 25150214
E-mail
zsbedrites@inbox.lv
AK-MEŽS, IK
Alojas nov., Brīvzemnieku pag., "Pagasta padomes ēka"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: CSB)
ALBERO L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Braslavas pag., "Buķi"
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29539350
Alderi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Staiceles pag., "Alderi"
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26159180
ALDIS & U, IK
Alojas nov., Alojas pag., Ungurpils, "Zīles" - 9
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: CSB)
ALEWOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 2A
Manufacture of other builders' carpentry and joinery (16.23, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26477497
ALKSNĪŠI, Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība
Alojas nov., Staicele, "Alksnīši"
lopkopība
ALLENDORFA
Alojas nov., Aloja, Kluba iela 6 - 2
Veicināt daudzpusīgu un ilgtspējīgu sporta, makšķerēšanas sporta, izglītības, kultūras, sabiedrības veselības, vides un tūrisma jomu attīstību un dažādošanu;
sekmēt un dažādot bērnu, jauniešu un pieaugušo brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaistīšanos sporta, makšķerēšanas sporta, kultūras, izglītības, vides un tūrisma aktivitātēs;
sekmēt bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas darbu;
iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā, veicināt saudzīgas attieksmes veidošanu pret apkārtējo vidi un dabu, sapratni par makšķerēšanas sportu, kā vaļasprieku un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
veicināt pašvaldības, organizāciju un dažādu interešu grupu sadarbību;
veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu.
Telephone
+371 29336547
Aloja Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Braslavas pag., "Jaunurgas"
Growing of vegetables and melons, roots and tubers (01.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 64020467
+371 26468893 noliktavas pārzine
+371 26360680 agronome
+371 26428278 izpilddirektors
E-mail
janis.varpa@culinar.lv izpilddirektors
sarmite.avotina@alojaagro.lv agronome
Aloja lex artis
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 16
Veicināt Alojas novada jauniešu pilnvērtīgu garīgo un fizisko attīstību, interesi par kultūru, vēsturi, literatūru, aktīvo atpūtu, sportu;Kultūras un sporta pasākumu organizēšana un to veicināšana;Radīt un producēt kultūras, mākslas un izglītības pasākumus, produktus un pakalpojumus.Veicināt sabiedrības sociālo atbildību, tajā skaitā jauniešu un senioru līdzdalību sociāli atbildīgu pasākumu organizēšanā, ierosināšanā.Veicināt mūžizglītības un profesionālās izaugsmes aktivitātes. Telephone
+371 27762323
ALOJAS DEGVIELA, Kooperatīvā sabiedrība
Alojas nov., Alojas pag., "Desas"
Retail sale of automotive fuel in specialised stores (47.30, version 2.0) (Source: AR2014, CSB)
ALOJAS DOKTORĀTS, Limbažu rajona ģimenes ārstes Guntas Kundrātes prakse
Alojas nov., Aloja, Kluba iela 6-4
Medical practice activities (85.12, version 1.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 64031320
ALOJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Alojas nov., Aloja, Baznīcas iela 2
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
ALOJAS KRISTUS PIEDZIMŠANAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Alojas nov., Alojas pag., "Vecpriesteri"
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām
Alojas mednieku klubs
Alojas nov., Aloja, Lidlauka iela 9
attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas un ilglaicīgas izmantošanas principiem;
apsaimniekot apmedījamās platības, ievērojot Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos aktus;
popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu;
veicināt mednieku apmācību un kvalifikācijas celšanu;
piesaistīt līdzekļus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem biedrības mērķu īstenošanai.
Telephone
+371 29455304
Alojas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta, biedrība
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 39A
1. Veicināt Alojas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā-skola) mācību procesa attīstību, mācību programmu pilnveidošanu, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu un modernizāciju;
2. Materiāli atbalstīt un prēmēt Skolas labākos skolēnus un skolotājus;
3. Veicināt skolas skolotāju kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu;
4. Veicināt Skolas skolnieku jaunrades projektus, konkursus skolēnu redzesloka un intelekta paplašināšanai;
5. Veicināt Skolas skolnieku interešu izglītību, sporta, kultūras un citas aktivitātes;
6. Sekmēt Skolas mācību procesa modernizāciju un informatizāciju, radoša darba atmosfēras radīšanu;
7. Piedalīties Skolas teritorijas, interjera un vides uzlabošanā.
Telephone
+371 29433917
Alojas novada attīstība, biedrība
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Ar Biedrības un fizisko un juridisko personu ziedojumu līdzekļiem veicināt Alojas novada attīstību sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, kas vērsta uz labdarību, sabiedrisko labumu, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situčijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. Biedrības darbībai nav peļņas gūšanas rakstura. Telephone
+371 26423456
Alojas Novada Saimniekserviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 13
Sewerage (37.00, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Water collection, treatment and supply (36.00, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Construction of utility projects for fluids (42.21, version 2.0) (Source: ZO.LV)
ALOJAS RADOŠAIS KLUBS"LIEPALE", Biedrība
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, mazinot sociālo spriedzi. Telephone
+371 26423456
ALOJAS SENIORI
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Apvienot Alojas pilsētas un lauku teritorijā dzīvojošos pensionārus, lai kopīgā dabā sasniegtu noteiktos uzdevumus: apzināt pensionāru ikdienas problēmas un informēt par tām pašvaldības institūcijas, aizstāvēt pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses, veicināt pensionāru informētību un mazināt sociālo izolētību;sadarboties ar pašvaldību, veselības un sociālās aprūpes institūcijām;organizēt biedru kopīgus un saturīgus brīvā laika pasākumus;uzturēt kontaktus un veidot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām Latvijas un ārvalstīs. Telephone
+371 64024063
ALOJA-STARKELSEN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alojas nov., Alojas pag., Ungurpils, Joglas iela 2
Manufacture of starches and starch products (10.62, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 64034832
+371 64031730
E-mail
info.culinar@culinar.lv
ALOJAS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS, SIA
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 10
Residential nursing care activities (87.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Other human health activities (86.9, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Residential care activities for the elderly and disabled (87.30, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other residential care activities (87.90, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled (88.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other social work activities without accommodation (88.9, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29186401