Alojas novads

57° 50' 10.6926", 24° 44' 43.1574"

Alojas Ausekļa vidusskola
Alojas nov., Aloja, Ausekļa iela 1
Telephone
+37164031201
E-mail
alojas.vsk@aloja.lv
Alojas kultūras nams
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 13
Telephone
+37129335600
E-mail
alojas.kn@aloja.lv
Alojas Mūzikas un mākslas skola
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 39A
Telephone
+37164031235
E-mail
alojas.mms@aloja.lv
Alojas novada bāriņtiesa
Alojas nov., Aloja, Limbažu iela 8
Telephone
+37126155329
E-mail
barintiesa@aloja.lv
Alojas novada dome
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 13
Telephone
+37164023925
E-mail
dome@aloja.lv
Alojas novada domes Dienas centrs
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Telephone
+37126412880
E-mail
dienascentrs@aloja.lv
Alojas novada dzimtsarakstu nodaļa
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 13
Telephone
+37129199014
E-mail
dzimtsar.nod@aloja.lv
Alojas novada pašvaldības policija
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 13
Telephone
+37125610097
E-mail
policija@aloja.lv
Alojas novada Sociālais dienests
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Telephone
+37164031220
E-mail
socdienests@aloja.lv
Alojas novada sporta skola
Alojas nov., Staicele, Lielā iela 7
Telephone
+37129339978
E-mail
sporta.skola@aloja.lv
Alojas novada Tūrisma informācijas centrs
Alojas nov., Staicele, Lielā iela 13 - 1
Telephone
+37127806452
E-mail
tic@aloja.lv
Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs Sala
Alojas nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 3
Telephone
+37164030324
E-mail
sala@aloja.lv
Alojas novada vēlēšanu komisija
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 13
Telephone
+37126521360
E-mail
aloja.velkom@gmail.com
Alojas novadpētniecības centrs
Alojas nov., Aloja, Ausekļa iela 1
Telephone
+37129355172
E-mail
alojas.muzejs@aloja.lv
Alojas pilsētas bibliotēka
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 14
Telephone
+37164031345
E-mail
biblioteka@aloja.lv
Alojas pilsētas pārvalde
Alojas nov., Aloja, Rīgas iela 4
Telephone
+37128652353
E-mail
rihards.buda@aloja.lv
Alojas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"
Alojas nov., Aloja, Parka iela 13
Telephone
+37164031258
E-mail
auseklitis@aloja.lv
Braslavas pagasta bibliotēka
Alojas nov., Braslavas pag., Braslava, Imantas 4 - 1
Telephone
+37128818790
E-mail
braslavas.biblioteka@aloja.lv
Braslavas pagasta pārvalde
Alojas nov., Braslavas pag., Vilzēni, Vilzēnu pamatskola
Telephone
+37164031006
E-mail
braslava@aloja.lv
Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka
Alojas nov., Braslavas pag., Vilzēni, Vilzēnu pamatskola
Telephone
+37164031017
E-mail
vilzenu.biblioteka@aloja.lv
Brīvzemnieku pagasta kopienas centrs
Alojas nov., Brīvzemnieku pag., Puikule
Telephone
+37125627896
E-mail
vivita.vitina@aloja.lv
Brīvzemnieku pagasta pārvalde
Alojas nov., Brīvzemnieku pag., Puikule, Sabiedriskais centrs
Telephone
+37128684163
E-mail
brivzemnieki@aloja.lv
Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka
Alojas nov., Brīvzemnieku pag., Puikule, Rūpniecības centrs 1 - 1
Telephone
+37164031001
E-mail
puikules.biblioteka@aloja.lv
Centrālā administrācija
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 13
Telephone
+37164023925
E-mail
dome@aloja.lv
Dienas aprūpes centrs Staicelē
Alojas nov., Staicele, Parka iela 2
Telephone
+37164035404
E-mail
staiceles.dac@aloja.lv
Puikules tautas nams
Alojas nov., Brīvzemnieku pag., Puikule, Puikules tautas nams
Telephone
+37126590156
E-mail
puikules.tn@aloja.lv
Staiceles kultūras nams
Alojas nov., Staicele, Lielā iela 7
Telephone
+37126197002
E-mail
staiceles.kn@aloja.lv
Staiceles Lībiešu muzejs "Pivālind"
Alojas nov., Staicele, Lielā iela 14 - 1
E-mail
staiceles.muzejs@aloja.lv
Staiceles Mūzikas un mākslas skola
Alojas nov., Staicele, Lielā iela 36 - 1
Telephone
+37164035174
E-mail
staiceles.mms@aloja.lv
Staiceles pamatskola
Alojas nov., Staicele, Sporta iela 4
Telephone
+37164035330
E-mail
staiceles.vsk@aloja.lv