Valmieras novads, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 8, LV-4220

57° 31' 12.42626844", 25° 20' 23.02877796"

Valmieras nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela 8
Repair of footwear and leather goods (95.23, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Valmieras nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela 8
atbalstīt, veicināt un popularizēt lauksaimniecības nozares attīstības pasākumus, inovatīvus risinājumus lauksaimniecības nozares attīstībā, kā Biedrības prioritāti nosakot augkopības nozari;
veicināt un atbalstīt saimnieciskās aktivitātes lauksaimniecības nozarē, it īpaši augkopības nozarē, veicināt un atbalstīt lauksaimniecības nozarē nodarbināto personu vai personu, kuras vēlas būt nodarbinātas lauksaimniecības nozarē, profesionālo iemaņu, jaunu zināšanu un paņēmienu apgūšanu un pilnveidošanu;
veicināt lauksaimniecības nozarē savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādējādi veicinot nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu veidošanos;
veicināt, atbalstīt un rūpēties par vides sakoptību, dabas saglabāšanu un videi draudzīgu saimniekošanu, dzīvi videi draudzīgos un labvēlīgos apstākļos;
atbalstīt un sniegt palīdzību trūkumā nonākušām personām, personām ar īpašām vajadzībām, citām personām, kuras ir nonākušas nelabvēlīgā situācijā un kurām ir nepieciešams atbalsts, tai skaitā nodrošinot iepriekšminētās personas un personu grupas ar pārtiku;
veicināt, atbalstīt un nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju piedalīties ārpusskolas aktivitātēs, kas sekmētu lietderīgu brīvā laika izmantošanu; veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes, sporta pasākumus;
organizēt un sniegt atbalstu dažāda veida interešu izglītības un mūžizglītības projektiem un pasākumiem, kas virzīti uz izglītības līmeņa celšanu, dažādu darba iemaņu iegūšanu, organizēt un atbalstīt seminārus, mācību rīkošanu, pieredzes apgūšanu;
realizējot augstākminētos mērķus, organizēt pārrobeži sadarbību, sadarboties, tai skaitā organizējot un realizēt kopējus projektus, ar valsts varas un pārvaldes institūciju pārstāvjiem, pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm.
Valmieras nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela 8
Water collection, treatment and supply (36.00, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Steam and air conditioning supply (35.30, version 2.0) (Source: CSB)
Valmieras nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela 8
rīkstnieku profesionālā apmācība un sertificēšana;
organizēt un veicināt zinātniski pētniecisko darbu par Zemes un Kosmosa dažāda līmeņa enerģētiskā starojuma iedarbību uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi;
organizēt un veicināt rīkstniecības - biolokācijas praktisko uzmērījumu klasifikāciju un vienotas mērījumu sistēmas - etalona izveidošanu;
organizēt un veicināt padziļinātus pētījumus Latvijas seno laiku vēstures, etnogrāfijas un novadpētniecības jomā;
veicināt un atbalstīt latviešu tautas garīgās kultūras attīstību;
popularizēt un kompleksi pievērst sabiedrības uzmanību par zemes dažādu starojumu nozīmīgumu un ietekmi uz cilvēka veselību, apkārtējo vidi un būvniecību;
latviešu senās kultūras, apziņas un zintniecības centra izveidošana;
Latvijas seno kulta vietu un svētvietu apzināšana, enerģētiskā izpēte, klasifikācija un atjaunošana;
veicināt tūrisma attīstību uz Latvijas Svētvietām;
sabiedrības izglītošana tautas dziedniecības (netradicionālās medicīnas) jomā un vides aizsardzībā;
izstrādāt priekšlikumus un veicināt pasākumus likumdošanā, lai rīkstnieka profesija tiktu oficiāli atzīta Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienībā un iekļauta valsts profesiju klasifikatorā.
Valmieras nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela 8
1. Visā Valmieras novada teritorijā veicināt Latvijas - Vācijas sadarbību saimnieciskās, sociālās, izglītības, sporta interesēs, kā arī abpusējās pieredzes rosināšanā un apmaiņā izglītībā, kultūras un sporta jomā;
2.Izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, atšķirīga vēsture un kultūra;
3.Dot iedzīvotājem iespēju sadarboties un piedalīties, veidojot arvien saliedētāku Eiropu, kas ir demokrātiska, vērsta uz pasauli un kuru vieno un bagātina tās kultūras daudzveidība, tādējādi izkopjot Latvijas - Vācijas pilsonisko apziņu;
4.Nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības kultūras programmas īstenošanu Latvijā un Vācijā kultūras nozares attīstības veicināšanai.
Valmieras nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela 8
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 8
Terminated 01.03.2002
Farming of cattle, dairy farming (01.21, version 1.0) (Source: CSB)
Kocēnu nov., Kocēnu pag., Kocēni, Alejas iela 8
Terminated 02.12.2019
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS)
Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 8
Terminated 21.06.2006
Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating (52.11, version 1.0) (Source: CSB)
Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 8
Terminated 19.10.2005
Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 8
Terminated 04.10.2001
Renting of other machinery and equipment n.e.c. (71.34, version 1.0) (Source: CSB)
Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 8
Terminated 06.11.2007
Wholesale of dairy produce, eggs and edible oils and fats (51.33, version 1.0) (Source: CSB)
Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 8
Terminated 19.12.1997
komercdarbība
ārstniecisku preperātu ražošana
tirdzniecība
marketings
sabiedriskā ēdināšana
ekoloģiski tīru pārtikas produktu ražošana
remonta-celtniecības darbi
dizains un interjers
sadzīves pakalpojumi
būvmateriālu ražošana
dārzkopība
lopkopība
iespieddarbi
transporta pakalpojumi
Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 8
Terminated 28.03.2001
Manufacture of other outerwear (18.22, version 1.0) (Source: CSB)
Valmieras rajons, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 8
Terminated 19.12.1997
zinātniski-tehniskās produkcijas izstrāde
komercdarbība
starpniecība
tirdzniecība
lauksaimniecības produktu ražošana
būvmateriālu ražošana

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution