Krāslavas novads, Dagda, Alejas iela 4, LV-5674

56° 5' 41.93756304", 27° 32' 12.64926228"

Krāslavas nov., Dagda, Alejas iela 4
pensionāru aktivizēšana viņu sociālo problēmu risināšanā un interešu apmierināšanai;
pensionāru dzīves apstākļu, problēmu, interešu apzināšana un uzlabošana;
pensionāru izglītošana sociālajos, cilvēktiesību un citos jautājumos;
dažādu pasākumu organizēšana un pensionāru iesaistīšana sabiedrības dzīvē;
materiālo un finanšu resursu piesaistīšana biedrības darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai.
Krāslavas nov., Dagda, Alejas iela 4
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Krāslavas nov., Dagda, Alejas iela 4
Sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Dagdas novada teritorijā.
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Terminated 08.01.2013
Krāslavas rajons, Dagda, Alejas iela 4
Reorganized 24.09.2001
Steam and hot water supply (40.30, version 1.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution