• en

Aknīstes novads

56° 9' 40.69332", 25° 44' 54.53772"

A7 Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 4
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26427030
E-mail
karlis@a7logistics.com
ABELLAS, SIA
Aknīstes nov., Asares pag., "Bites"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS)
Growing of vegetables and melons, roots and tubers (01.13, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26267976
AB Farm, SIA
Aknīstes nov., Asares pag., "Zītari"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26800602
AB Farms, SIA
Aknīstes nov., Asares pag., "Zītari"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
004540288060
AGAO, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 17
Funeral and related activities (96.03, version 2.0) (Source: CSB)
Agro Ance, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Ozolnieki"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22023997
E-mail
agroance@inbox.lv
AiJā Transports, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Vējkalni"
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26543753
Ailu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Asares pag., "Mežmāras"
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 20024205
Aisa, IK
Aknīstes nov., Aknīstes pag., "Kaņepaites 1"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: CSB)
AIZPURVI, Asares pagasta I.Vaiņiutes zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Aizpurvi"
lopkopība
augkopība
Aizupes, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīstes pag., "Aizupes"
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29478645
AKNĪSTE, Jēkabpils rajona Aknīstes pilsētas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 10A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Support activities for crop production (01.61, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65266485
+371 27886100
AKNĪSTE, MEDNIEKU KOLEKTĪVS
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 28 - 7
1. Efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana un apmedīšana, medību tradīciju saglabāšana un izveidošana, kā arī sporta makšķerēšanas attīstība;
2. Saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;
3. Organizēt mednieku un makšķerēšanas sacensības;
4. Uzskaitīt mednieku un makšķernieku trofejas un izstādīt tās;
5. Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un pavairošanu, radīt attiecīgus apstākļus to populācijas attīstībai,
6. Sekmēt zivju aizsardzību un vairošanos;
7. Organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;
8. Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus;
9. Pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses.
Telephone
+371 29432163
AKNĪSTES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 18
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Aknīstes Pakalpojumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 9
Water collection, treatment and supply (36.00, version 2.0) (Source: SRS)
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65266354
+371 29124004
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Gārsenes pag., Kraujas, "Alejas"
Hospital activities (86.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Event catering activities (56.21, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Food and beverage service activities (56, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Research and experimental development on natural sciences and engineering (72.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Research and experimental development on social sciences and humanities (72.2, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.9, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Education (85, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Medical and dental practice activities (86.2, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other human health activities (86.9, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Human health activities (86, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Residential nursing care activities (87.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse (87.2, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Residential care activities (87, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other personal service activities (96, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 65229448
+371 65229445
AKNĪSTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 2
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas - katoļu Baznīcas mācību
Aknīstes senči
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 5
Pensionāru un invalīdu sociāli-ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana;
pensionāru un invalīdu materiālās un garīgās labklājības veicināšana;
veicināt tautas nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un iedibināšanu;
popularizēt veselīgu dzīves veidu un tradīcijas;
attīstīt un veicināt veco ļaužu savstarpējo sadarbību, pašpalīdzību un brīvprātīgā darba tradīcijas;
veicināt solidāru, draudzīgu un veselīgu sabiedrību
Telephone
+371 28374319
Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 9
Residential nursing care activities (87.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Hospital activities (86.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Aktīva dzīvesveida draugu klubs "Gārsene"
Aknīstes nov., Gārsenes pag., "Rubeņi"
Sabiedrības aktivizēšana izglītības, sociālajā, sporta, kultūras, mākslas, latviskās vides un apkārtējās vides jomās; veicināt Gārsenes pagasta attīstību; veicināt uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību Gārsenes pagasta teritorijā, tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; veikt "zaļās" domāšanas popularizēšanu; veicināt publisko ūdenstilpņu apsaimniekošanu; Gārsenes pils kompleksa un tam pieguļošo teritorijas infrastruktūras attīstīšanu un labiekārtošanu; veidot un nodrošināt sabiedrisko un sportisko aktivitāšu pieejamību Gārsenes pagastā.
AMATIERU KROSA APVIENĪBA
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 10
Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā reģionu līmenī;
Latvijas reģionālā autosporta attīstības koncepcijas izstrādāšana;
Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana;
sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā;
dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu;
iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana;
autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus;
starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertifikācija;
starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenšu izsniegšana;
starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana;
sporta klašu piešķiršana;
sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem;
finansu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai;
plašāko iedzīvotāju slāņu, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos, radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai;
finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās, kausos, čempionātos un citās augsta ranga sacensībās.
Telephone
+371 27886100
ĀMURI, Asares pagasta G.Liepas zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Āmuri"
augkopībalopkopība
ANCĀNI, Asares pagasta J.Zviedrāna zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Ancāni"
augkopība
lopkopība
ANCENE, Jēkabpils rajona lauk-bas tehnikas, mašīnu un citu darba rīku koplietošanas un apkopes sabiedrība
Aknīstes nov., Asares pag., "Ancene"
tehnisko līdzekļu remonts, apkope
ANCĪŠI, Zemnieku saimniecība Jēkabpils rajonā Asares pagastā
Aknīstes nov., Asares pag., "Ancīši"
mežsaimniecība
mežizstrāde
kokapstrāde
kokmateriālu realizācija
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
tirdzniecība, t.sk. ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
transporta pakalpojumi
Telephone
+371 65161297
APĪŅI, Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Apīņi"
Asare
Aknīstes nov., Asares pag., "Piekrastes"
1. organizēt medību saimniecības attīstību savā medību iecirknī.
2. nodrošināt nepieciešamās vides saglabāšanu medījumu dzīvniekiem.
3. organizēt medības savā medību iecirknī atbilstoši medību likumu un medību noteikumiem.
Telephone
+371 29474561
Asare Agro, SIA
Aknīstes nov., Asares pag., "Tauriņi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65232232
ASARE-AGRO, Jēkabpils rajona Asares pagasta lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku koplietošanas un apkopes sabiedrība
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Kalnadruvas"
(01.6 , version 2.0) (Source: AR2012)
Telephone
+371 65265341
+371 65265584
+371 28344302
ASARES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Aknīstes nov., Asares pag., Asare, "Betānija"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā