• en
Latvia

Aizputes novads

56° 43' 5.7345599999999", 21° 36' 26.19324"

32.augusts=8, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 9 - 9
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS)
4 power, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizputes pag., Rokasbirze, "Valdāji"
Construction of utility projects for electricity and telecommunications (42.22, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 20091956
6. Aizputes Aizsargu pulks
Aizputes nov., Aizpute, Lažas iela 2 - 4
1.Palīdzēt uzturēt mieru, drošību un kārtību valstī, saskaņā ar pastāvošiem normatīvajiem aktiem.
2. Audzināt 6.AAP dalībniekus nacionāli valstiskā garā, attīstot viņos valstiskuma apziņu, disciplīnu, sabiedrisko un uzvedības kultūru, būt citiem par kulturāla cilvēka piemēru.
3. Sekmēt sabiedrības izglītošanos, kā arī audzināt patriotismu un nacionālo apziņu visos latvijas iedzīvotājos, tostarp labdarību.
4. Rūpēties par dalībnieku veselību, nostiprina fizisko sagatavotību un izturību, kā arī veicina veselīga dzīves veida piekopšanu.
5. Sadarboties ar valsts tiesībsargājošājām un militārajām struktūrām, likumdošanā noteiktajā kārtībā.
6. Palīdzēt sagatavot un motivēt jauniešus dienestam Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos un Zemessardzē.
Telephone
+371 26017426
ABA-REALESTATE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Kazdangas pag., "Skabuļi"
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: CSB)
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26516640
AB EL-MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizpute, Peldu iela 10
Repair of electrical equipment (33.14, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29627458
ĀBELNIEKI, Liepājas rajona Kalvenes pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Kalvenes pag., "Ābelnieki"
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS)
A.B.K.Gigants, Biedrība
Aizputes nov., Aizpute, Lažas iela 7A - 37
1.Attīstīt un popularizēt boksa sportu un sieviešu volejbolu;
2.Piedalīties dažādos čempionātos;
3.Iesaistīt dažādu vecumucilvēkus aktīvās sporta nodarbībās.
Telephone
+371 29943476
ĀBOLKALNI, Liepājas rajona Kalvenes pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Kalvenes pag., "Ābolkalni"
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS)
ABVeckalēji, SIA
Aizputes nov., Aizputes pag., "Veckalēji"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29553290
ADA, A.Garjāna individuālais uzņēmums
Aizputes nov., Aizpute, Brīvzemnieka bulvāris 1 - 3
Manufacture of made-up textile articles, except apparel (17.40, version 1.0) (Source: CSB)
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: CSB)
AD Būve, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Saules iela 5 - 25
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: CSB)
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26161351
E-mail
adbuve@adbuve.lv
ADVICE AAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Kazdangas pag., "Leldes"
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 28344392
E-mail
birojsinfo@gmail.com
AE Kalngals, SIA
Aizputes nov., Cīravas pag., "Kalnāji"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29698072
ĀĢERI, Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Kazdangas pag., "Āģeri"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
AGRITA, Ē.Eglīša individuālais uzņēmums
Aizputes nov., Cīravas pag., "Laimes"
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 63414569
AHA PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Cīravas pag., Cīrava, "Bērzi"
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS)
AI industri bygg, SIA
Aizputes nov., Cīravas pag., Cīrava, "Liānas"
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 29107304
AIRĪTES, Liepājas rajona Aizputes pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Aizputes pag., "Airītes"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Aizpores, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Kalvenes pag., "Mežsargi"
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 24206118
AIZPURVI, Liepājas rajona Aizputes pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Aizputes pag., "Aizpurvi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
AIZPUTE, Mednieku kolektīvs
Aizputes nov., Lažas pag., "Robežnieki"
dabas resursu saprātīga izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi un aizsardzību;radīt un pilnveidot bāzi medībām un makšķerēšanai, iegūt medību un makšķerēšanas (zivju audzēšanas) objektus, apsaimniekot tos un izmantot biedrības biedru vajadzībām;pārstāvēt biedrības biedru kopīgas intereses valsts, pašvaldībās un sabiedriskajās institūcijās Latvijā;uzturot un saglabājot biedrības augstu prestižu, popularizēt medību un makšķerēšanas sportu, rūpēties par tradīciju saglabāšanu un izkopšanu.
Aizputes Atslēgas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 27
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 63448645
+371 63448644
E-mail
sales@ka1.lv
AIZPUTES AUTO, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 19
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63448633
AIZPUTES AUTONOMĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Aizputes nov., Aizpute, Liepājas iela 3
Veikt evaņģelizācijas un kristīgās misijas darbu un padarīt par Jēzus Kristus mācekļiem visus ļaudis, tos kristīt un mācīt
AIZPUTES BAPTISTU DRAUDZE
Aizputes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 17
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDA draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā Telephone
+371 23412076
Aizputes būvserviss, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 78
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
AIZPUTES CEĻINIEKS, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 73
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 63448364
E-mail
info@arb.lv
Aizputes Ceplis, Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Aizputes nov., Aizpute, Cepļa iela 3
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: CSB)
Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)
Aizputes Diabēta un invalīdu biedrība
Aizputes nov., Aizpute, Lažas iela 7A - 40
Ar cukura diabētu saistītu jautājumu risināšana
dažādās jomās: medicīnas, sociālā, ekonomiskā, izglītības un citās.
Telephone
+371 26845252
Aizputes evaņģēliski luteriskā draudze
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 38A
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā