• en

Aizputes novads, Aizpute

56° 42' 56.6604", 21° 36' 19.098"

32.augusts=8, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 9 - 9
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
6. Aizputes Aizsargu pulks
Aizputes nov., Aizpute, Lažas iela 2 - 4
1.Palīdzēt uzturēt mieru, drošību un kārtību valstī, saskaņā ar pastāvošiem normatīvajiem aktiem.
2. Audzināt 6.AAP dalībniekus nacionāli valstiskā garā, attīstot viņos valstiskuma apziņu, disciplīnu, sabiedrisko un uzvedības kultūru, būt citiem par kulturāla cilvēka piemēru.
3. Sekmēt sabiedrības izglītošanos, kā arī audzināt patriotismu un nacionālo apziņu visos latvijas iedzīvotājos, tostarp labdarību.
4. Rūpēties par dalībnieku veselību, nostiprina fizisko sagatavotību un izturību, kā arī veicina veselīga dzīves veida piekopšanu.
5. Sadarboties ar valsts tiesībsargājošājām un militārajām struktūrām, likumdošanā noteiktajā kārtībā.
6. Palīdzēt sagatavot un motivēt jauniešus dienestam Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos un Zemessardzē.
Telephone
+371 26017426
AB EL-MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizpute, Peldu iela 10
Repair of electrical equipment (33.14, version 2.0) (Source: SRS)
Manufacture of electric motors, generators and transformers (27.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29627458
A.B.K.Gigants, Biedrība
Aizputes nov., Aizpute, Lažas iela 7A - 37
1.Attīstīt un popularizēt boksa sportu un sieviešu volejbolu;
2.Piedalīties dažādos čempionātos;
3.Iesaistīt dažādu vecumucilvēkus aktīvās sporta nodarbībās.
Telephone
+371 29943476
ADA, A.Garjāna individuālais uzņēmums
Aizputes nov., Aizpute, Brīvzemnieka bulvāris 1 - 3
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: CSB)
AD Būve, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Saules iela 5 - 25
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26161351
E-mail
adbuve@adbuve.lv
Aizputes Atslēgas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 27
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 63448645
+371 63448644
E-mail
sales@ka1.lv
AIZPUTES AUTO, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 19
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: SRS)
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 63448633
AIZPUTES AUTONOMĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Aizputes nov., Aizpute, Liepājas iela 3
Veikt evaņģelizācijas un kristīgās misijas darbu un padarīt par Jēzus Kristus mācekļiem visus ļaudis, tos kristīt un mācīt
AIZPUTES BAPTISTU DRAUDZE
Aizputes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 17
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDA draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā Telephone
+371 23412076
AIZPUTES BRIKETES, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Raiņa bulvāris 18
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (16.29, version 2.0) (Source: AR2015, CSB)
Telephone
+371 63448633
Aizputes būvserviss, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 78
AIZPUTES CEĻINIEKS, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 73
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 63448364
E-mail
info@arb.lv
Aizputes Ceplis, Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Aizputes nov., Aizpute, Cepļa iela 3
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: CSB)
Aizputes Diabēta un invalīdu biedrība
Aizputes nov., Aizpute, Lažas iela 7A - 40
Ar cukura diabētu saistītu jautājumu risināšana
dažādās jomās: medicīnas, sociālā, ekonomiskā, izglītības un citās.
Telephone
+371 26845252
Aizputes ekoprodukts, IK
Aizputes nov., Aizpute, Brīvības iela 11A
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: CSB)
Aizputes evaņģēliski luteriskā draudze
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 38A
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 2
Steam and air conditioning supply (35.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 63448182
+371 63448011
E-mail
akuvesma@apollo.lv
aku-info@inbox.lv
AIZPUTES LĪDUMNIEKS, Likvidējamā Liepājas rajona Lažas pagasta lauksainiecības kooperatīvā sabiedrība
Aizputes nov., Aizpute, Jāņa iela 12
Agricultural service activities (01.41, version 1.0) (Source: CSB)
AIZPUTES NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 31
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 63448140
+371 29609890
E-mail
aizputesnami@apollo.lv
Aizputes novada uzņēmēju klubs
Aizputes nov., Aizpute, Pasta iela 1A
fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī Biedrības pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības un Biedrības vajadzībām;
vadības kultūras apgūšana;
lietišķu kontaktu dibināšana;
biedrības biedru savstarpēja atbalstīšana;
profesionālās informācijas iegūšana un apmaiņa;
Biedrības biedru atpūtas pasākumu fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai organizācija;
pašmāju un ārzemju vadības pieredzes sistematizācija un analīze;
cilvēkresursu attīstības atbalstīšana (tsk. atbalstīšanas programmu koordinācija un vispārēja vadība).
Telephone
+371 26845252
Aizputes Ormanis, Liepājas rajona Aizputes pilsētas Kārkliņas individuālais uzņēmums
Aizputes nov., Aizpute, Raiņa bulvāris 5-53
Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks (55.30, version 2.0) (Source: CSB)
AIZPUTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Aizputes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 3
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Aizputes Samariešu palīdzības fonds
Aizputes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 10
Palīdzība krīzē nonākušiem bērniem, pusaudžiem, veciem cilvēkiem, bezdarbniekiem;
Invalīdu rehabilitācija;
Brīvā laika nodarbību organizēšana bērniem un jauniešiem;
Bērnu, jauniešu un pārējās sabiedrības kristīgi-ētiskā audzināšana.
Telephone
+371 29885180
AIZPUTES SAMARIETIS
Aizputes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 8
Bērnu, jauniešu, invalīdu, pensionāru, bezdarbnieku sociālā aprūpe;
bērnu, jauniešu un parējās sabiedrības kristīgi - ētiska audzināšana;
brīvā laika nodarbību organizēšana bērniem un pusaudžiem;
bērnu un vecu ļaužu nakts mītnes;
invalīdu rehabilitācija;
tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana trūcīgiem, bērniem un invalīdiem, bezdarbniekiem un veciem ļaudīm.
Telephone
+371 29885180
AIZPUTES TV, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 22
Television programming and broadcasting activities (60.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26532191
AIZPUTES VASARSVĒTKU DRAUDZE
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 12
Pasludināt Evaņģēliju tajā teritorijā, kurā tā darbojas, kā arī darboties pēc LVDA norādījumiem, citās vietās;popularizēt kristīgās ētikas un morāles normas indivīdiem, ģimenei un sabiedrībai;nodarboties ar labdarību, uzņēmējdarbību un saimniecisko darbību, atbilstoši LR likumdošanai;rūpēties par draudzes locekļu, apmeklētāju un ieinteresēto cilvēku garīgo izaugsmi;un citi mērķi saskaņā ar statūtiem un LR likumdošanu.
Aizputes Vīna darītava, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizpute, Sakas iela 14A
Manufacture of cider and other fruit wines (11.03, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26397949
E-mail
info@ekovins.lv
Aizputes ziediņš, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 11 - 23
Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores (47.76, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29768283
Aizputnieks
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 15 - 19
Sekmēt latviešu tautas deju popularizēšanu;
veicināt starptautisko sadarbību;
veicināt tradīciju saglabāšanu.
Telephone
+371 29373185