• en

Aizkraukles novads

56° 38' 45.9888", 25° 14' 13.50744"

A.Egles, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Rūpniecības iela 9b
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29358422
AG PARTNER, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 16 - 44
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: CSB)
AGREGĀTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Torņu iela 14
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65123197
+371 29249687
Agrotehnika Aizkrauklē, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Rūpniecības iela 11A
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65122958
+371 26437151
AGstudija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 13 - 8
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: AR2015)
Physical well-being activities (96.04, version 2.0) (Source: CSB)
AILIJA, Aizkraukles S.Jēkabsones individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 6
Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores (47.72, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29799600
Aina Daškevica, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 30 - 10
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: CSB)
AIP serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bitēnu iela 14
Repair of electrical equipment (33.14, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67804601
Aizkraukle, Mednieku klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., Aizkraukle, Kalna iela 2 - 3
Veselīga, aktīva atpūta dabā.
apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai;
saglabāt un izkopt mednieku tradīcijas, uzskaitīt medību trofejas;
sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un vairošanu;
pārstāvēt mednieku intereses.
Telephone
+371 29452541
AIZKRAUKLE, Sporta klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 6
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
visa veida sporta pasākumu veicināšana un organizēšana';
semināru, konferenču un citu izglītojošu pasākumu organizēšana;
masu mēdiju iesaiste projektu un programmu apspriešanā un veicināšanā;
sakaru dibināšana ar līdzīgām struktūrām ārvalstīs.
Telephone
+371 29269866
AIZKRAUKLE, Futbola klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 6
dalība futbola sacensībās;bērnu un skolēni futbola spēļu organizēšanā;futbola spēļu veicināšana un organizēšana;jaunu biedru piesaistīšana;jaunu futbolistu apmācība un sagatavošana spēlēm;atbalstītāju un sponsoru piesaistīšana;semināru, konferenču un citu izglītošu pasākumu organizēšana;masu mēdiju iesaiste projektu un programmu apspriešanā un veicināšana;sakaru dibināšana ar līdzīgām struktūrām ārvalstīs.
AIZKRAUKLE, Ceļu būvniecības sabiedrība SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 20
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65181696
+371 26597640
Aizkraukle-A, Kooperatīvā sabiedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., "Augstkalni"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65128433
Aizkraukle/Fans, Sporta klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., Aizkraukle, Birzes iela 4
1. Apvienot fiziskas un juridiskas personas, lai uz kopēja interešu un profesionālās pieredzes pamata atbalstītu florbola un velosporta attīstību Aizkraukles novadā;
2. izveidot florbola un velosporta komandas un organizēt sacensības, nodrošināt sportistu piedalīšanos turnīros;
3. popularizēt florbolu un velosportu, īpaši skolēnu vidū.
Telephone
+371 22014515
Aizkraukles A.Prohoda individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Dzelzceļnieku iela 5a
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Aizkraukles autostāvvieta, Biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 40A
1.Nodrošināt biedru automašīnu drošību un saglabāšanu;2.Veicināt interesi par automašīnām;3.Labdarība;4.Meklēt un piesaistīt finanšu līdzekļus biedrības darbības nodrošināšanai.
Aizkraukles A.Vilčuka individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 3-69
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65123174
+371 65152486
AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bitēnu iela 14
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: AR2009, CSB)
AIZKRAUKLES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., "Aizkraukles luterāņu baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
AIZKRAUKLES GRĀMATA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 3
Retail sale of books in specialised stores (47.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26445553
AIZKRAUKLES GRĀMATVEDĪBAS BIROJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 8 - 41
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29558310
Aizkraukles H.Jakovļevas individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 33-25
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65124740
Aizkraukles kaltes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Mednieku iela 1
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29285220
Aizkraukles KUK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 9
Remediation activities and other waste management services (39.00, version 2.0) (Source: SRS)
Collection of non-hazardous waste (38.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65128032
+371 29113667
+371 65122267
Aizkraukles Latviešu biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, "Kalna Ziedi"
sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tautas tradīcijas,
nacionālo identitāti un latvisko dzīves veidu;
veicināt latviešu nacionālās piederības un valstiskās apziņas
nostiprināšanos;
sekmēt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību;
Telephone
+371 29780288
Aizkraukles makšķernieks, Biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 8 - 55
1.Videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana;2. sporta makšķerēšanas popularizēšana;3. saudzīgās attieksmes pret ūdeņiem un zivīm popularizēšana;4. "noķer un atlaid" makšķerēšanas principa popularizēšana;5. makšķernieku interešu un tiesību aizstāvēšana;6. makšķerēšanas pasākumu organizēšana;7. izglītošanas pasākumu rīkošana bērniem un jauniešiem;8. jauno makšķernieku skolu un interešu pulciņu (grupu) dibināšana un darbības organizēšana Latvijā;9. sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs;10. normatīvos aktos noteiktā kārtībā ņem pārziņā un apsaimnieko ūdeņus, veic šo ūdeņu saglabāšanas un aizsardzības pasākumus un zivju krājumu atjaunošanu tajos;11. regulāra biedru piedalīšanās talkās ūdenskrātuvju un upju krastu sakopšanā. Telephone
+371 22301807
AIZKRAUKLES MĒRNIEKS, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 7 - 1
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65124267
Aizkraukles novada pensionāru biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Daugavas iela 1A
Pensionāru interešu aizstāvēšana:
sociāli ekonomisko tiesību,
garīgās un materiālās labklājības uzlabošanā;
organizēt labdarības pasākumus, nepieciešamās palīdzības sniegšanai vientuļajiem un trūcīgajiem pensionāriem;
organizēt masu akcijas - mītiņus, piketus, kā galējo soli pensionāru ekonomisko interešu aizstāvēšanā;
uzturēt sakarus ar pilsētas domi, sociālās palīdzības dienestu, aktīvi līdzdarboties tādu likumu un lēmumu izstrādāšanā un pieņemšanā, kuri skar pensionāru intereses;
iesniegt priekšlikumus valsts iestādēm par to likumu atcelšanu, izpildes apturēšanu vai izmaiņām, kas skar pensionāru materiālās, kultūras un citas sadzīves problēmas;
tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās pilsētas kultūras dzīvē;
sadarboties ar dažādām valsts un starptautiskajām nevalstiskām organizācijām un iestāties tajās;
veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu no fondiem un uzkrāšanu ar ziedojumu palīdzību;
veicināt pensionāru dzīves kvalitātes paaugstināšanu, integrējot informācijas un pilsoniskajā sabiedrībā.
Telephone
+371 26355585
Aizkraukles pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Dārza iela 9
Veicināt ugunsdrošību ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās Telephone
+371 22420533
Aizkraukles Pomoru Vecticībnieku draudze
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 6-3
Garīgi apvienot un aprūpēt tos vecticībniekus, kuri dzīvo draudzes darbības teritorijā, izplatīt vecticībnieku ticības mācību, izplatīt un nostiprināt kristiešu dzīves veidu, morāli un tikumību