Aizkraukles novads, Koknese, Parka iela 4, LV-5113

56° 38' 55.96619388", 25° 25' 58.56218112"

Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 4
Terminated 17.05.2001
tūrisma pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
viesnīcpakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
maksas pakalpojum
pirkšana-pārdošana
mazum-, vairumtirdzniecība
komisijas tirdzniecība
komerctirdzniecība
nekustāmā īpašuma pirkšana-pārdošana
izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
spēļu automātu zāļu, spēļu namu atvēršana, uzturēšana, projektēšana
*preču ražošana
*būvmateriālu ražošana, pirkšana un pārdošana
*brokeru pakalpojumi
*biržas operācijas
*remonts
*celtniecība
*otrreizējo izejvielu pārstrāde, realizācija
*tirdzniecība un iepirkšana
*starpniecība
*marketings
*informatīvie pakalpojumi
*reklāma
*valūtas pirkšana-pārdošana
*tirdzniecība t.sk. par valūtu
*audio, video, kino pakalpojumi
*izdevējdarbība
*tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution