Aizkraukles novads, Koknese, Parka iela 20, LV-5113

56° 38' 44.02191768", 25° 25' 40.97138304"

Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 20 - 43
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 20 - 39
1.Veicināt Kokneses lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai;
2.Motivēt, izglītot un iesaistīt sabiedrību Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un tālāknodošanai nākamajām paaudzēm;
3.Popularizēt Daugavas posma pie Kokneses un Pērses upes kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīgumu un dabas ainavas unikalitāti mūsdienās;
4.Sekmēt tūrisma un aktīvas atpūtas attīstību Koknesē;
5.Veidot daudzveidīgu, atraktīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās identitātes stiprināšanai un radošai izaugsmei;
6.Sadarboties ar Kokneses novada pašvaldību, uzņēmējiem un biedrībām kopīgu pasākumu un projektu veidošanā.
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 20 - 49
Terminated 22.06.2018
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 20-38
Terminated 14.03.2003
Other retail sale in non-specialized stores (52.12, version 1.0) (Source: CSB)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 20 - 66
Terminated 15.05.2023
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 20 - 49
Terminated 16.02.2016
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: CSB)
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 20-64
Terminated 13.09.2005
tirdzniecība
preču ražošana un realizācija
reklāma
autotransporta pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
sadzīves pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 20-64
Reorganized 02.10.1995
veikalu atvēršana
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
starpniecība
audio un video pakalpojumi
fasētu pārtikas produktu ražošana no pusfabrikātiem

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution