Aizkraukles novads, Koknese, Melioratoru iela 1, LV-5113

56° 38' 38.14049328", 25° 26' 46.43534976"

Aizkraukles nov., Koknese, Melioratoru iela 1
Veicināt Kokneses kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
Kultūras, izglītības, sporta atbalstīšana Koknesē;
Tūrisma attīstība Koknesē;
Uzlabot Kokneses iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot Kokneses pilsoņu, uzņēmēju, valsts un pašvaldību amatpersonu un iestāžu sadarbību;
Veicināt atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos, iesaistot Kokneses iedzīvotājus biedrības rīkotajos sabiedriskajos pasākumos;
Veicināt vides kvalitātes uzlabošanu un dabas aizsardzību;
Veicināt dzīves līmeņa paaugstināšanos un pilsonības sociālo integrāciju.
Aizkraukles nov., Koknese, Melioratoru iela 1
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Melioratoru iela 1
organizēt mežu sertifikācijas procesu Latvijas mežos, atbilstoši PEFC Latvijas shēmas prasībām;
veicināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, atbilstoši MCPFE starpvaldību procesos atzītiem principiem, atbilstības kritērijiem un apliecināšanas indikatoriem;
atbalstīt mežsaimniecībā iegūto produktu piegāžu ķēžu sertifikācijas procesu, atbilstoši starptautiskajiem standartiem un PEFC Latvijas shēmas prasībām;
veicināt sabiedrības labāku izpratni par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežā un meža resursu racionālu izmantošanu;
ierobežot nelikumīgās darbības meža izmantošanā un darījumos ar kokmateriāliem;
uzturēt sakarus ar citām organizācijām un institūcijām Latvijā un starptautiskā mērogā.
Aizkraukles nov., Koknese, Melioratoru iela 1
Attīstīt jauniešiem dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences;
veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē vietējā un starptautiskā līmenī;
atbalstīt jaunatnes darbiniekus un organizācijas darbā ar jaunatni, motivējot, pilnveidojot prasmes un ceļot kapacitāti;
radīt atbalstošu vidi mazaizsargātajām sabiedrības grupām, veicinot viņu iekļaušanos vietējā kopienā.
E-mail
biedriba.kjb@inbox.lv
Aizkraukles nov., Koknese, Melioratoru iela 1
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Melioratoru iela 1
Terminated 06.08.1996
meliorācijas sistēmu ekspluatācija un kadastrs
agrārās reformas pasākumu realizācija
melioratīvās būvniecības pasūtītāja funkcijas
*meliorācijas sistēmu kopšana un remonts
*projekta-tāmju dokumentācijas izstrāde
*agroserviss
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Melioratoru iela 1
Terminated 16.11.2000
melioratīvā būvniecība
pakalpojumi dažādu zemes darbu veikšanā
ceļu būves remonta darbi
mežizstrāde
kokmateriālu iepirkšana, pārstrāde un realizācija
tirdzniecība
kravas pārvadājumi
materiāli tehniskā apgāde
komercdarbība
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Melioratoru iela 1
Terminated 18.02.2019
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Melioratoru iela 1
Terminated 01.11.2007
Aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida propogandējošo
masu pasākumu organizēšana;
aktīvai atpūtai un sportam nepieciešamā inventāra nodrošināšana kluba
biedriem un atbalstītājiem;
autokrosa organizēšana vieglajām un smagajām automašīnām, līdzekļu
piesaistīšana autotrasei un sportistiem.
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Melioratoru iela 1
Terminated 30.09.1998
meliorācija
augšņu kaļķošana
kūdras sagatavošana un realizācija
remonta-celtniecības darbi
*būvkonstrukciju ražošana
*tehnikas remonts
*transporta pakalpojumi
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Melioratoru iela 1
Terminated 16.05.2007
Atbalstīt un īstenot lauksaimniecības
produkcijas ražotāju saimnieciskās pašpārvaldes sistēmas izveidošanos
pagastā;
kopīgi risināt pagasta lauksaimniecības attīstības jautājumu;
sekmēt pagastā esošo ražošanas objektu racionālu izmantošanu;
sekmēt lauksaimniecībā strādājošo kvalifikācijas celšanu;
u.c. statūtos paredzētā darbība.

Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Melioratoru iela 1
Reorganized 25.09.2001
Retail sale of automotive fuel (50.50, version 1.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution