Aizkraukles novads, Aizkraukle, Spīdolas iela 22 - 5, LV-5101

56° 36' 9.3281806800001", 25° 15' 6.75986832"

Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 22 - 5
1.Popularizēt galda tenisu Aizkraukles novadā un Latvijas Republikas teritorijā;
2.Fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana un veselības nostiprināšana;
3.Sekmēt sporta materiāli tehniskās bāzes attīstību;
4.Sporta pasākumu organizēšana apvienojot dažāda līmeņa sportistus;
5.Sadarboties ar citiem sporta klubiem, sporta savienībām un federācijām, kā arī ar citām sporta organizācijām;
6.Fizisko un juridisko personu ziedojumu un dāvinājumu piesaistīšana, lai sekmētu galda tenisa attīstību un ar to saistīto projektu un pasākumu rīkošanu;
7.Veicināt galda tenisa attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem, sacensībām un aktīvai brīvā laika pavadīšanai cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, zināšanām, prasmēm un iemaņām;
8.Organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, institūcijām, uzņēmumiem, privātpersonām, pašvaldībām;
9.Augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana.
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 22 - 5
Terminated 08.05.2017
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: SRS)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution