• en
Latvia

Aizkraukles novads, Aizkraukle, Draudzības krastmala

56° 35' 51.77436", 25° 15' 2.68272"

AIZKRAUKLE, Sporta klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 6
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
visa veida sporta pasākumu veicināšana un organizēšana';
semināru, konferenču un citu izglītojošu pasākumu organizēšana;
masu mēdiju iesaiste projektu un programmu apspriešanā un veicināšanā;
sakaru dibināšana ar līdzīgām struktūrām ārvalstīs.
Telephone
+371 29269866
AIZKRAUKLE, Futbola klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 6
dalība futbola sacensībās;bērnu un skolēni futbola spēļu organizēšanā;futbola spēļu veicināšana un organizēšana;jaunu biedru piesaistīšana;jaunu futbolistu apmācība un sagatavošana spēlēm;atbalstītāju un sponsoru piesaistīšana;semināru, konferenču un citu izglītošu pasākumu organizēšana;masu mēdiju iesaiste projektu un programmu apspriešanā un veicināšana;sakaru dibināšana ar līdzīgām struktūrām ārvalstīs.
APETrans, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 2 - 6
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26387705
A.Š.K., Klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 2 - 20
1. Organizēt novada jauniešiem un pieaugušajiem šaušanas nodarbības, treniņus un sacensības.
2. Popularizēt šaušanas sportu jauniešu un pieaugušo vidū.
3. Iesaistīt sporta aktivitātēs novada iedzīvotājus.
4. Balstoties uz sporta nodarbībām attīstīt jauniešos iecietību vienam pret otru un apkārtējo vidu, un celt viņu pašapziņu caur pozitīvu pieredzi.
5. Citu darbību veikšana, kas nav pretrunā ar statūtiem un LR likuma aktiem.
Telephone
+371 29553746
AS ZVAIGZNE, Aizkraukles pilsētas A.Seimanova daudznozaru individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 2 - 17
Removal services (49.42, version 2.0) (Source: CSB)
BLG GROUP, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 4 - 45
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29795164
BRIEDIS, Mednieku biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 1 - 25
attīstīt medību saimniecību;
popularizēt medības kā Latvijā tradicionālu atpūtas veidu;
pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru intereses Latvijas valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās;
piedalīties medījamo dzīvnieku aizsardzības pasākumos;
saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem biedrības materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem;
reklamēt savu darbību, biedru un biedrības sponsoru darbību.
Telephone
+371 29112029
Cardinal Car, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 3 - 33
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26741662
Darcey, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 2 - 33
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29699669
Daugavas Plostnieki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 3 - 17
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29128070
Efaly, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 3-39
Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores (47.24, version 2.0) (Source: CSB)
EKRĀNS, Aizkraukles J.Liepiņa individuālais uzņēmums kinoderekcija
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 3-25
Motion picture projection activities (59.14, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65122347
Ellena-B, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 4 - 7
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS)
MK Krāsiņas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 1 - 5
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS)
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26161656
ReMake, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 1 - 27
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 25157474
VEF-EUROTEL, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 4 - 45
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (46.52, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 67481592 8651685860866
Wood Art, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 4 - 1
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: CSB, AR)
AUSTRIS LEITLANDS, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 3 - 10
Terminated 31.03.2017
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: CSB)
BRĪVAIS VILNIS, Aizkraukles rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukle, Draudzības krastmala 3-45
Terminated 12.12.1996
sadzīves pakalpojumi
kokmateriālu ražošana, pārstrāde, realizācija
šūšana
pārtikas preču iepirkšana un realizācija
*lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
*lauksaimniecības produktu ražošana
*suvenīru izgatavošana, iepirkšana un realizācija
*komercdarbība
*starpniecība
*reklāma
*maksas pakalpojumi
*ārējā ekonomiskā darbība
Burta N, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 3-31
Terminated 04.04.2014
DRAUDZĪBA, Bezpeļņas organizācija dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Aizkraukle, Draudzības krastmala 3-12
Terminated 04.07.2005
Management of real estate on a fee or contract basis (70.32, version 1.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65123080
ID Versija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 1-7
Terminated 15.05.2015
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: CSB, AR)
Telephone
+371 26302677
INĀRA, I.Voicehovičas individuālais uzņēmums
Aizkraukle, Draudzības krastmala 3-27
Terminated 22.05.1995
sadzīves pakalpojumi
preču ražošana un realizācija
*ārējā ekonomiskā darbība
*profesionālā apmācība
Telephone
+371 65122088
JONINS, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 3-36
Terminated 25.04.2014
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: CSB)
KI AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 4-25
Terminated 07.08.2012
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB, AR)
Telephone
+371 65124728
O.P. INVESTMENTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 2 - 2
Terminated 26.10.2017
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: CSB)
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: CSB, AR)
Telephone
+371 67316202
Pulo A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukle, Draudzības krastmala 2-9
Terminated 01.10.2007
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes (15.81, version 1.0) (Source: CSB, ER)
Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes (15.82, version 1.1) (Source: CSB)
Re Gi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 3-44
Terminated 13.03.2015
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB, AR)
Telephone
+371 22378477
SPECIĀLSISTĒMAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukle, Draudzības krastmala 5
Terminated 07.08.1995
informācijas vākšana, apkopošana, izplatīšana
jaunas informācijas tehnoloģijas ieviešana
skolnieku un darbinieku apmācīšana ar kompjūtera palīdzību
specializētas metodikas un programmu izgatavošana, izplatīšana
*maksa kursu organizēšana
*komercdarbība
*starpniecības pakalpojumi
*labdarība
Telephone
+371 65122863
Sudraba avoti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 1 - 27
Terminated 12.06.2018
Motion picture, video and television programme production activities (59.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26302677