Aizkraukles novads, Aizkraukle, Bērzu iela

56° 36' 14.96016", 25° 15' 19.50264"

AIZKRAUKLES GRĀMATVEDĪBAS BIROJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 8 - 41
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29558310
Aizkraukles rajona O.Prokazjuk individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 8 - 47
Retail sale of textiles in specialised stores (47.51, version 2.0) (Source: SRS)
Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear (47.82, version 2.0) (Source: CSB)
Aizkraukles slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 5
Hospital activities (86.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Apsardzes firma "Apvienība" Apsardze, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 32
Security systems service activities (80.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
ASKOL, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 6 - 42
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
ATTA print1, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 4 - 57
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Denlogistiks, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 4 - 39
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 36356999
DKDJ, Aizkraukles J.Kalnaraupa individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 12
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
DOO, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 45
Dental practice activities (86.23, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65121185
+371 28459945
EM MA, Aizkraukles I.Ivanānes individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
EURO WHOLESALE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 4
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
EURPAY.EU, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 6 - 35
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: SRS)
Felida, Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 20
Sabiedrības izglītošana dzīvnieku labturības jautājumos, tolerantas attieksmes veidošana pret bezsaimnieku dzīvniekiem, to populācijas un pilsētvides sanitārā stāvokļa kontrole.
GATIO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 12 - 42
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Gramatvediba, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 6 - 35
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
IK OLINGA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 12 - 42
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Individuālais komersants S.Gaļimuļina
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 6 - 34
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS)
Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear (47.82, version 2.0) (Source: CSB)
Jauktā kora Aizkraukle biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 17
Kora dziedāšanas mākslas attīstīšana, kora mūzikas apgūšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs;
kora dziedāšanas tradīciju saglabāšana, tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējas nodrošināšana, ietverot tā popularizēšanu, vērtību nostiprināšanu, iedzīvināšanu, praktizēšanu.
nodrošināta jauktā kora Aizkraukle dalība dziesmu svētkos, konkursos, festivālos, kultūrizglītojošos pasākumos Latvijā un ārpus tās;
Biedrības biedru vokālā izglītošana;
kora un citu muzikālo kolektīvu un mākslinieku koncertu, meistarklašu, radošo nometņu organizēšana;
kora sadarbības organizēšana ar Latvijas un starptautiskām organizācijām, iesaistoties vietējos un starptautiskos projektos;
labdarības pasākumu rīkošana un piedalīšanās citos labdarības pasākumos;
poligrāfisku izdevumu (grāmatu, plakātu, afišu, bukletu u.c.) izdošana;
finanšu līdzekļu piesaistīšana jauktā kora Aizkraukle materiālu tehniskās bāzes uzlabošanai un dažādu ar Biedrības mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai.
Telephone
+371 26520270
JSP projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 4
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Juvelats, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 12
Retail sale of watches and jewellery in specialised stores (47.77, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
KAIV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 24
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
LIENE K, Aizkraukles rajona A.Kitneres individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 14
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65161107
LOO, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 41
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Physical well-being activities (96.04, version 2.0) (Source: CSB)
MA AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 8 - 45
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29174741
Medlina, Individuālais komersants
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 6 - 31
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Medmāsa, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 5
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Medmāsa Valija, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 5
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
MONOHROMS, IK Gulbja uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 12 - 11
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
NILLN.LV asociācija
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 6 - 35
Sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
NRGparts, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 8 - 32
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)