Latvija

Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze

Pakalpojums nav pieejams. 

Izziņa no LCD kārtotajiem reģistriem

Lursoft sadarbībā ar Latvijas Centrālo depozitāriju (LCD) piedāvā klientiem iegūt informāciju par sev piederošajām akcijām un uzkrāto naudu no LCD uzturētā Sākotnējā reģistra un Maksātnespējīgo uzņēmumu reģistra.

Izziņā pieejama aktuālā informācija par:

 • personai piederošām akcijām, kas savulaik tika iegādātas par privatizācijas sertifikātiem un nav pārskaitītas no LCD uzturētā Sākotnējā reģistra uz personas vērtspapīru kontu bankā vai brokeru sabiedrībā;
 • personai piederošajām akcijām, kas glabājas Maksātnespējīgo uzņēmumu reģistrā - uzskaitītas to maksātnespējīgo uzņēmumu akcijas, kuras ir pārvestas no vērtspapīru kontiem bankās uz LCD reģistru;
 • personas tiesībām uz naudu - ja Sākotnējā reģistrā glabātās akcijas personai ir atsavinātas un par tām ir piešķirta nauda akciju atpirkšanas vai uzņēmumu likvidācijas gadījumos;
 • dividendēs par akcijām uzkrāto naudu, ja uzņēmumi izmaksājuši dividendes. Izziņā redzams, kurš uzņēmums, kad un cik personai ir izmaksājis, kā arī personai uzkrātā kopējā naudas summa;
 • vēsturiskā informācija par akcijām, kuras ir bijušas reģistrētas personai LCD uzturētajos reģistros.

Informāciju par saviem datiem LCD kārtotajos reģistros iespējams uzzināt šeit.

Sākotnējā reģistra izziņas paraugs

Dati par LCD reģistrētajiem vērtspapīriem

Lursoft piedāvā Latvijas Centrālā depozitārija (LCD) datu bāzi par Latvijā emitētajiem publiskajiem vērtspapīriem, to emisijām, akcionāriem uz akcionāru sapulcēm, par dividendēm un citiem naudas maksājumiem, kā arī vērtspapīru cenām biržā NASDAQ OMX Riga.

LCD datu bāzē var uzzināt:

 • Vērtspapīru emisiju raksturlielumi (emisija). Informācija par Latvijas uzņēmumu emitētajiem un LCD reģistrētajiem vērtspapīriem - akcijām, parāda vērtspapīriem un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību ieguldījumu fondiem. Emisijas nosaukums, emisijas veids, emisijas apjoms, International Securities Identification Number (ISIN) kods, Classification of Financial Instruments (CFI) kods, biržas NASDAQ OMX Riga kods, nominālvērtība, vērtspapīra šķira, vērtspapīra veids, emisijas laidieni.
 • Dalība akcionāru sapulcēs. Informācija par personu un tai piederošo vērtspapīru skaitu dalībai konkrētā uzņēmuma akcionāru sapulcē. Datu bāze tiek aktualizēta uz katru akcionāru sapulci.
 • Informācija par personai piederošiem vērtspapīriem. Informācija par personu un tai piederošajiem vērtspapīriem. Informācija tiek sniegta tikai par publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem un apkopota no LCD sagatavotajiem vērtspapīru īpašnieku sarakstiem sapulcēm.
 • Dividendes. Akciju sabiedrību izmaksātās dividendes, kopš to publiskā akciju emisija reģistrēta Latvijas Centrālajā depozitārijā.
 • Procentu maksājumi un citi naudas maksājumi. Informācija par parāda vērtspapīru emitentu veiktajiem naudas maksājumiem (procentu izmaksām), kā arī par citiem emitentu veiktajiem naudas maksājumiem kopš emisija ir reģistrēta LCD.
 • Vērtspapīra cena biržā NASDAQ OMX Riga. Pēdējā cena biržā NASDAQ OMX Riga uz mēneša pēdējo darba dienu.
 • Akcionāru sapulces. Akcionāru sapulces, to norises laiks, vieta, darba kārtība un pieņemtie lēmumi. Sapulces norises laiks, vieta, darba kārtība parasti tiek izziņota mēnesi pirms akcionāru sapulces.

Datu bāze tiek pastāvīgi aktualizēta.

Latvijas Centrālā depozitārija datu bāzi var izmantot visi Lursoft klienti, kas iegādājušies Lursoft abonementu. Datu bāzes cenas norādītas LCD cenrādī.

Ja pieeja LCD datu bāzēm Jums nepieciešama bieži un lielā apjomā, piedāvājam noslēgt līgumu ar Lursoft, par patstāvīgu abonentmaksu un saņemt pieeju LCD. Sīkāku informāciju par LCD abonementu un citiem abonēšanas veidiem, kā arī par Lursoft datu bāzēm Jūs varat saņemt, zvanot uz Lursoft klientu apkalpošanas centru pa tālruni (+371) 67844300 vai sūtot savus jautājumus uz Lursoft e-pastu: info@lursoft.lv

Lai izmantotu LCD datu bāzi, lūdzu, pieslēdzieties sistēmai

Latvijas Centrālā depozitārija abonementa pakalpojumu cenrādis

Cenas norādītas EUR. Pakalpojumu cenā iekļauts PVN.
Mani dati EUR
Izziņa par savu uzņēmumu 0.00
Mana uzņēmuma bilance 0.00
Mani dati Zemesgrāmatā 0.00
Manas komercķīlas 0.00
Mana uzņēmuma peļņas vai zaudējuma aprēķins 0.00
Mana uzņēmuma naudas plūsma 0.00
Mana uzņēmuma Skenēts gada pārskats 0.00
Mana uzņēmuma Skenēts dokuments 0.00
Mani transportlīdzekļi 0.00
Mana autovadītāja apliecība 0.00
Mani dati VZD Kadastrā 0.00
Mani sodi CSDD 0.00
Mani dati VZD Kadastrā PDF izziņa 0.00
Mana traktortehnika 0.00
Izziņa par manu traktortehniku 0.00
Mani dati ganāmpulku reģistrā 0.00
Mani ganāmpulki, novietnes 0.00
Mani dati Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā 0.00
Mana uzņēmuma gada pārskati iesniegtajā formātā 0.00
Mani amati 0.00
Manas dalības 0.00