Tiesiskā informācija

Saskaņā ar Eiropas Padomes rekomendācijām un ārvalstu ekspertu ieteikumiem, normatīvo aktu un tiesu nolēmumu pieejamībai ir svarīga loma tiesiskās vides sakārtošanā un korupcijas novēršanā.

Latlex datu bāzē pieejami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti - likumi, Ministru kabineta noteikumi, Augstākās Padomes lēmumi, Latvijai saistošie starptautiskie līgumi.

Lursoft piedāvā lietotājiem Internetā iepazīties ar pilna teksta tiesu spriedumiem un nolēmumiem. Tiesu nolēmumu pieejamībai ir svarīga loma tiesiskās vides sakārtošanā un korupcijas novēršanā. Lai nodrošinātu tiesu nolēmumu pieejamību, 1998.gadā uzsāka tiesu nolēmumu sistematizāciju un nolēmumu apkopojumu izdošanu. 2000.gadā SIA “Lursoft IT” uzsāk darbu pie Tiesu nolēmumu analītiskās apstrādes sistēmas izveides.

Sākot ar 2009.gada jūliju Lursoft saviem klientiem piedāvā arī Maksātnespējas reģistra nolēmumu datu bāzi, kur pieejamas ziņas par Maksātnespējas un Tiesiskās aizsardzības procesiem.

Lai piekļūtu datu bāzei, lūdzu izmantojiet ieejas lapu.