Normatīvo aktu sistēma LATLEX

Lursoft piedāvā Internet lietotājiem iepazīties ar normatīvo aktu sistēmu ”Latlex”.

LATLEX dod iespēju:

  • meklēt normatīvos aktus pēc dažādiem atlases kritērijiem – piemēram, pēc teksta fragmenta, pēc normatīvā akta veida (likumi, noteikumi, konvencijas u.c.), pēc izdevējiestādes, pēc publicētāja, pēc normatīvā akta pieņemšanas datuma u.c.;
  • apskatīt ne tikai normatīvo aktu spēkā esošās redakcijas, bet arī to redakcijas uz konkrētu datumu (iepriekšējās redakcijas, grozījumus, izslēgtos pantus u.c.);
  • iepazīties ne tikai ar normatīvā akta pilnu tekstu, bet arī, gadījumā, ja tajā ir atsauces uz citiem normatīvajiem aktiem vai arī uz tā paša normatīvā akta citu pantu, apskatīt šī atsauces panta pilnu tekstu.

Normatīvo aktu sistēma LATLEX ikvienam ir pieejama bez maksas.