Katalogi

Uzņēmumu alfabētiskais katalogs

Satur visu LR reģistrēto uzņēmumu nosaukumus alfabētiskā secībā, to atrašanās vietas. Tiek aktualizēts reālā laikā, pēc izmaiņu izdarīšanas Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmumu darbības veidu katalogs

Satur LR reģistrēto uzņēmumu sarakstus, sagrupētus pēc to pamatdarbības veida, kas noteikts atbilstoši NACE katalogam v.2.0. Tiek aktualizēts reālā laikā, pēc izmaiņu izdarīšanas Uzņēmumu reģistrā

Adrešu katalogs

Adrešu katalogs ļauj jebkuram lietotājam atrast Latvijas uzņēmumus pēc tā atrašanās vietas, pilsētas, rajona, novada, ielas, vai ģeogrāfiskās koordinātes. Katalogs tiek papildināts reālā laika režīmā.