• lv

Zorģi, Iecavas novads


AJ 55, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., Zorģi, "Birznieki"
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība (46.21, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27055025
AUZA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., Zorģi, "Zorģi" 4-17
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29102103
EIRODĀRZS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., Zorģi, "Zorģi 4" - 1
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29557493
EKO CĒLKOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., Zorģi, "Saulītes"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29142218
GranLine, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Iecavas nov., Zorģi, "Eirosēta"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26356692
Iecavas hokeja klubs
Iecavas nov., Zorģi, "Zorģi 4" - 11
1. Hokeja un citu masu sporta aktivitāšu popularizēšana un attīstība Iecavas novadā;2. Iecavas novada iedzīvotāju piesaistīšana amatieru sportam un aktīvai un veselīgai atpūtai;3. Sistemātiska treniņprocesa plānošana un realizēšana biedrības biedriem un citiem interesentiem;4. Hokeja komandas, kurā tiek reklamēts Iecavas novads, izveidošana;5. Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem, hokeja komandai un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana;6. Iecavas novada atklātā hokeja čempionāta rīkošana;7. Dažādu ar hokeju un citu sporta veidu saistītu pasākumu organizēšana;8. Visaptverošu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu organizēšana novadā;9. Izglītojošu pasākumu bērniem un jauniešiem organizēšana. Telefons
+371 29383344
JAUNPŪTEĻI, Štībeļa Iecavas pagasta zemnieku saimniecība
Iecavas nov., Zorģi, "Pūteļi"
lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde
* mežizstrāde
Telefons
+371 63944201
MGM Forest, SIA
Iecavas nov., Zorģi, "Zorģi 2" - 8
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Pakalni, Iecavas novada zemnieku saimniecība
Iecavas nov., Zorģi, "Bērziņi"
Straujupīte-4, IK
Iecavas nov., Zorģi, "Zorģi 4"-15
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Zero Energy Building Association
Iecavas nov., Zorģi, "Kalmes"
pētījumu un analīžu veikšana;projektu izstrādāšana un īstenošana;jaunu nulles enerģijas ēku tehnoloģiju un būvniecības metožu izstrādāšana un ieviešana;pētījumu un projektu rezultātu publiskā apspriešana, racionālas diskusijas veicināšana;sabiedriskas komunikācijas kvalitātes paaugstināšana;zināšanu izplatīšana, konsultācijas atjaunojamo energoresusrsu izmantošanas jomā;energoresursu uzskaites, automatizācijas un vadības sistēmu pilnveidošana, pētniecība un ieviešana;citas darbības, kas saistītas ar atjaunojamo energoresursu perspektīvu attīstību un energoresursu taupību nākotnē;cieša sadarbība ar ārvalstu speciālistiem, pētniecības institūtiem un zinātniskajām laboratorijām;piedalīšanās starptautiskajos projektos Telefons
+371 29287062