• lv

Viļaka, Viļakas novads

57° 11' 16.65204", 27° 40' 57.01116"

ĀBELES ZIEDS, Balvu rajona I.Orlovskas individuālais uzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Abrenes iela 3 - 1
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
ĀFRIKAS ZIEDS, B.Šoļina tirdzniecības individuālais uzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Dārzu iela 1-4
tirdzniecība
Armniko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Viļaka, Eržepoles iela 69
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
E-pasts
support@armniko.lv
ATZELŠANA, Biedrība
Viļakas nov., Viļaka, Parka iela 2
Veicināt kapelas muzicēšanas iemaņu un prasmju apgūšanu un attīstīšanu Telefons
+371 26100195
CTMA, SIA
Viļakas nov., Viļaka, Liepnas iela 10 - 8
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22038856
EZERIŅI, Saldus rajona Rubas pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Viļaka, Eržepoles iela 37
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācijavisa veida tirdzniecībarūpnieciska rakstura preču ražošana un realizācijavalūtas pirkšana un pārdošanaārējā ekonomiskā darbībakopīgu uzņēmumu veidošanalīgumu slēgšana ar citiem uzņēmumiemveikalu, tirgošanās vietu un viesnīcu atvēršanasabiedriskās ēdināšanas vietu veidošanatūrisma pakalpojumilauksaimniecības serviss, visa veida tehnikas remonts, apkopemaksas pakalpojumisabiedriskā ēdināšanatirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiemmazum-, vairumtirdzniecība, komisijas tirdzniecībadažādu nomas punktu un pasūtījumu galdu organizēšana
GABI, Privātražošanas komercuzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Eržepoles iela 62 - 1
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.17, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64563321
Gaismas Stars, Labdarības biedrība
Viļakas nov., Viļaka, Saules iela 11
Labdarība, t.sk. nesavtīga palīdzības sniegšana personām, kam tā nepieciešama;
Bērnu sociālā adaptācija - bērnu nama un internātskolu audzēkņu, bērnu invalīdu, bezpajumtnieku bērnu un citu personu, kurām ir nepieciešama sociālā palīdzība;
Juridiskas, materiālas, medicīniskas, psiholoģiskas, sociālas un citas palīdzības sniegšana maznodrošinātajiem, bezpajumtniekiem un citiem, kam tā nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu;
reintegrācijas atbalsts Latvijas sabiedrības pārstāvjiem marginalizācijas personu lokam: Cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un bērniem bezpajumtniekiem.
Telefons
+371 22350462
Garnizona 9 dzīvokļu īpašnieku biedrība
Viļakas nov., Viļaka, Garnizona iela 9 - 17
Nodrošināt dzīvojamās mājas Garnizona ielā 9, Viļakā, Viļakas novadā apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
GIROLAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Viļaka, Sporta iela 4 - 2
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71, versija 2.0) (Avots: VID)
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67326029
E-pasts
girolat@girolat.lv
GRANATS, Solomko tirdzniecības individuālais uzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Tautas iela 4
tirdzniecība
šūšana
maksas pakalpojumi
Telefons
+371 64563370
HANZA SOLUTIONS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Viļaka, Tautas iela 17
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Jaunzemītes, Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecība
Viļakas nov., Viļaka, Baznīcas iela 9
JG Pakalpojumi, IK
Viļakas nov., Viļaka, Abrenes iela 25-3
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
JLF, Balvu rajona J.Lavrentjeva daudznozaru individuālais uznēmums
Viļakas nov., Viļaka, Liepnas iela 56A
tirdzniecība ar plaša patēriņa precēm
visa veida tirdzniecības organizēšana
starpniecība
ražošana
komerciālie pakalpojumi
komisijas tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Marienhauzena, Dāmu klubs
Viļakas nov., Viļaka, Abrenes iela 26
sadarboties reģionālās attīstības koncepcijas pilnveidošanā;
darbs ar jaunatni, izveidot jauniešu grupu;
vadīt kultūrizglītojošās programmas.
Telefons
+371 64563406
MARILĪNS, Balvu rajona A.Puškinas individuālais uzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Pils iela 3
tirdzniecība
Marnauza, Viļakas novada tirgotāju biedrība
Viļakas nov., Viļaka, Pils iela 17 - 1
Veicināt Viļakas novada tirgotāju kooperēšanos un sadarbību.
Sniegt konsultācijas un atbalstu projektu izstrādē un vadībā, lai sekmētu lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu.
Veicināt mazo uzņēmumu, zemnieku saimniecību saražotās produkcijas konkurētspēju novada tirgū.
Telefons
+371 29472955
MĀRO
Viļakas nov., Viļaka, Dārzu iela 20
Veicināt romu etnisko integrāciju sabiedrībā
Attīstīt, saglabāt un popularizēt romu kultūru un reliģiju
Īstenot interešu izglītības projektus romu bērniem un jauniešiem
Sniegt humānu atbalstu daudzbērnu romu ģimenēm un romiem senjoriem dzīves kvalitātes uzlabošanā
Sadarboties ar romu biedrībām Eiropā
Telefons
+371 20417767
Meža un lauku projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Viļaka, Abrenes iela 1 - 19
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29223004
NEBĒDA, Balvu rajona L.Kļaviņas individuālais tirdzniecības uzņēmums
Viļakas nov., Viļaka, Eržepoles iela 64 - 7
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64563264
NOSTŪRIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Viļaka, Liepnas iela 25
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64562594
+371 29916515
OU TARVA, Ārvalstu komersanta pārstāvniecība
Viļakas nov., Viļaka, Eržepoles iela 64-14
Tirdzniecības starpniecības pakalpojumi
Pareizticīgo kristiešu biedrība
Viļakas nov., Viļaka, Balvu iela 2
Sadarbība ar pareizticīgo draudzēm kopējo sabiedrisko, kultūras un kristīgo tradīciju kopšanā, kristīgo vērtību nostiprināšanā sabiedrībā;
Atbalsta sniegšana pareizticīgo draudzēm projekti izstrādē un vadībā, lai sekmētu pareizticīgo draudžu baznīcu kā aizsargājamu valsts kultūras pieminekļu saglabāšanu un popularizēšanu;
Veicināt pareizticīgo draudžu baznīcu kā kultūrvēsturiskā mantojuma objektu apriti sakrālā tūrisma attīstības programmās;
Organizēt aktivitātes dabas mantojuma sakārtošanā un saglabāšanā;
Sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem, pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām viņiem atbilstošas vides pieejamības veicināšanā, zināšanu, prasmju, iemaņu pilnveidošanā, pašapziņas celšanā.
Telefons
+371 29472955
Red Dawn, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Viļaka, Balvu iela 7 - 1
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību (46.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.9, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26453209
E-pasts
info@lotcave.com
Saules stari Viļakai
Viļakas nov., Viļaka, Eržepoles iela 20
1.Censties panākt bērnu, jauniešu, ģimeņu un sabiedrības tikumiskā, garīgā, fiziskā un materiālā stāvokļa uzlabošanos, orientējot uz cieņas, pašapziņas un atbildības izaugsmi.
2.Audzināt sabiedrību morālā, tikumiskā un garīgā atbildībā, kas balstīta uz Kristietības vērtībām.
3.Sadarboties ar kristīgām, ekumēniskām organizācijām, biedrībām Latvijā un pasaulē.
4.Rūpēties par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, sadarbojoties ar reģionālo pieminekļu biedrību.
5.Veidot izpratni par ziedošanas un labdarības nepieciešamību.
6.Piedāvāt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas cilvēka personības potenciāla apzināšanai un attīstībai - atbildību par ģimeni, sabiedrību, valsti un vidi.
Telefons
+371 29190205
SKANTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viļakas nov., Viļaka, Abrenes iela 10A
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 64563231
SKOLĒNU VECĀKU BIEDRĪBA
Viļakas nov., Viļaka, Pils iela 11A
Sekmēt Viļakas un tās apkārtnē dzīvojošo bērnu izglītošanos;
aktivizēt vecāku un vecvecāku ieinteresētību savu bērnu audzināšanā;
sadarboties ar Viļakas pamatskolu tās attīstības veicināšanai;
organizēt pasākumus, kas veicinātu skolēnu zināšanu un dzīvesprasmju pilnveidošanu, pašapziņas celšanu;
veicināt skolas vides pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām.
Telefons
+371 29497419
Solid Point, SIA
Viļakas nov., Viļaka, Sporta iela 4 - 8
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: VID)
SOLIS PRETĪM, Jauniešu atbalsta biedrība
Viļakas nov., Viļaka, Sporta iela 18
Izglītot un atbalstīt jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas;
kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšana;
vasaras atpūtas nometņu organizēšanas un kultūrvides sakopšanas iespējas;
sadarbība ar citām organizācijām un reliģiskajām konfesijām.
Telefons
+371 29176317