• lv

Viesītes novads

56° 18' 40.7106", 25° 30' 25.36704"

DIPSTAGE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesīte, Lapu iela 4
Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana (28.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28802466
DRĪZUMI, Elkšņu pagasta D.Bitenieka zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Elkšņu pag., "Drīzumi"
lauksaimniecības produktu ražošana ,pārstrāde, realizācijamežizstrādekokmateriālu ražošanatransporta pakalpojumimehanizētie pakalpojumiārējā ekonomiskā darbība
DRUVAS, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Brakša zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Druvas"
lopkopība,produkcijas realizācija
mežizstrāde
biškopība
DŪŅAS, Saukas pagasta J.Dinaburskas zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Saukas pag., "Dūņas"
lopkopība
graudkopība
DZELMES, Jēkabpils rajona zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Elkšņu pag., "Dzelmes"
laukkopība
DZELMĪTES, Elkšņu pagasta V.Kovnacka zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Elkšņu pag., Klauce, "Dzelmes"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65229957
DZEŅI, Rites pagasta Kampes zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Rites pag., "Dzeņi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65207073
Džera-Lī, Individuālais komersants
Viesītes nov., Rites pag., "Aļņi"
Dzilnas, Elkšņu pagasta zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Elkšņu pag., p/n Viesīte, "Dzilnas"
Dzirnavas, Saukas pagasta G.Asara zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Saukas pag., Sauka, "Dzirnavas"
DZIRNUPĪTE
Viesītes nov., Elkšņu pag., Apserde, "Mežlauki"
Saglabāt un atjaunot latviešu tradīcijas kā nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu, latviešu tradīcijas ienest mūsdienās un veicināt to pielietošanu visā paaudzēs, kā arī izkopt latviešu kultūru, paaugstinot vietējā reģiona iedzīvotāju attīstības līmeni. Telefons
+371 26544164
EDGARS, Jēkabpils rajona Rozalinska uzņēmums
Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 37-17
būvmateriālu ražošana
mēbeļu ražošana
autotransporta tehniskā apkalpe, remonts
lauksaimniecības preču ražošana un realizācija
tirdzniecība
Telefons
+371 65245537
EDMUNDS KIRSTUKS, IK
Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 31-39
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
EGbosi, SIA
Viesītes nov., Saukas pag., Lone, Ezera iela 3
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26872006
EGLĪTES, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Bērziņa zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Eglītes"
lopkopība
EGROŠI, Rites pagasta Goldberga zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Rites pag., "Egroši"
lauksimniecība, tirdzniecība
ELĪNA, Jēkabpils pilsētas Šilkova individuālais uzņēmums
Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 37-14
mēbeļu ražošana
būvmateriālu ražošana
komercdarbība
bartera darījumi
Telefons
+371 65245537
+371 65223424
ELIORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Elkšņu pag., Klauce, "Dzelmes"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29103930
E-pasts
eliora@inbox.lv
ELKŠŅI, "Mednieku un makšķernieku kolektīvs
Viesītes nov., Elkšņu pag., "Kristūži"
Organizēt un attīstīt likumīgu medību procesu, uzturēt un attīstīt medību saimniecību Biedrības biedru un nomātajās platībās, pilnveidot medību tradīcijas, rūpēties par meža dzīvnieku skaitliskā sastāva regulēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, organizēt floras un faunas aizsardzību Biedrības biedru un nomātajās platībās, pilnveidot zivsaimniecībās attīstību un ūdenskrātuvju apsaimniekošanu, organizēt veselīgas atpūtas un sporta pasākumus, organizēt un attīstīt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu radnieciskajām organizācijām, cita Latvijas Republikas normatīvajos aktos atļautā darbības organizēšana. Telefons
+371 26659057
ELKŠŅU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Viesītes nov., Elkšņu pag., Elkšņi, "Elkšņu evanģēliski luteriskā draudze"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Elkšņu kultūrvides centrs
Viesītes nov., Elkšņu pag., Elkšņi, "Elkšņu pamatskola"
Kultūrvēsturiskās vides apzināšana un saglabāšana.
Mūžizglītības veicināšana un attīstība.
Visu vecumposmu iedzīvotāju iesaistīšana dažādu interešu aktivitātēs, radot iespēju viņu pašizaugsmei.
Telefons
+371 26522269
EZERIŅI, Saukas pagasta Tāļa zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Saukas pag., "Ezeriņi"
lauksaimniecības produktu ražošana,realizācijalopkopībamežizstrādekokapstrādekokmateriālu realizācija
EZERSVARI, Saukas pagasta Davidānes zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Saukas pag., "Ezersvari"
lauksaimniecības produktu ražošana,realizācija
zivjkopība
mežiztrāde
kokmateriālu realizācija
FAITERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesīte, Sporta iela 25 - 4
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29298798
Ferns, SIA
Viesītes nov., Rites pag., "Sniedzes"
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana (10.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65246545
+371 65228052
F & K, SIA
Viesītes nov., Viesīte, Brīvības iela 25 - 2
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26310104
FOOT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesīte, Meža iela 19 - 13
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65245312
+371 22322489
FOREVERS G, Viesītes G.Grinbergas individuālais uzņēmums
Viesītes nov., Viesīte, Raiņa iela 18
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65245450
+371 29180073
Freedom Investments, SIA
Viesītes nov., Saukas pag., "Pālāni"
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība (45.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
GAIGAĻI, Jēkabpils rajona, Rites pagasta zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Rites pag., "Gaigaļi"
graudkopība
tirdzniecība
dārzkopība