• lv

Viesītes novads

56° 18' 40.7106", 25° 30' 25.36704"

BĒRZIŅAS, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju G.Bērziņas zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Bērziņas"
graudkopība
BĒRZIŅI, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju I.Bērziņa zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Bērziņi"
lopkopībalauksaimniecība
Bērzu 1 Viesītē
Viesītes nov., Viesīte, Bērzu iela 1 - 9
1. Apvienot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus;
2. pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumu;
3. nodrošināt dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, pakalpojumu pieejamību.
Telefons
+371 29355786
B.H.S.Plūdi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesītes pag., "Plūdi"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26418457
Biedrība "PIKSTERE"
Viesītes nov., Viesītes pag., "Ceplīši"
1. organizēt un attīstīt rūpniecisko zveju un licencēto makšķerēšanu;2. risināt vides aizsardzības un zivsaimniecības jautājumus;3. sekmēt zivju aizsardzību un pavairošanu, radīt apstākļus to populācijas attīstībai;4. saglabāt un izkopt makšķerēšanas un zivsaimniecības tradīcijas Telefons
+371 26557171
Biezaismasts, Viesītes pagasta zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Ganiņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Telefons
+371 26345803
BIOCOMPOST ALFA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesītes pag., "Jaunpriednieki"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29173121
BIRZĪTES, Saukas pagasta Strušeļa zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Saukas pag., "Birzītes"
laukkopībalopkopība
BIRZNIEKI, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Bindemanes zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Birznieki"
lauksaimniecības produktu ražošana,realizācija
mežizstrāde, kokmateriālu realizācija.

BISENIEKI, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Bisenieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65207073
BITENI, Medvecka zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Rites pag., "Biteni"
lauksaimniecības produkcijas ražošana
pārstrāde un realizācija
mežizstrāde,kokmateriālu realizācija
transporta un citi maksas pakalpojumi
visa veida tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
BM Wood, SIA
Viesītes nov., Viesītes pag., "Buculāni"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29354255
BP5, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Rites pag., "Druviņas 7" - 4
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29221743
Breinijs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 28A
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65233069
BRETTES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesītes pag., "Brettes"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22183401
BREŽĢI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesīte, Amatnieku iela 18
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29477111
BRĪVNIEKI, Saukas pagasta J.Zaļkalniņa zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Saukas pag., "Brīvnieki"
graudkopībalopkopībadārzkopība
CEĻINIEKI, Rites pagasta zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Rites pag., "Ceļinieki"
lauksaimniecībamaizes un konditorejas izstrādājumu ražošana un realizācijamežizstrāde,kokapstrāde,kokmateriālu realizācija
Celmi, Rites pagasta zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Rites pag., "Celmi"
laukkopība
dārzkopība
CELMIŅI, Saukas pagasta S.Kļaviņa zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Saukas pag., "Celmiņi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28319971
Cerību krustceles
Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 14
1. Stiprināt Sēlijas audžuģimenes kā atbalsta institūcijas sabiedrībā.
2. Pārstāvēt Sēlijas audžuģimeņu kopīgās intereses.
3. Panākt vienlīdzīgu audžuģimeņu atbalstu pašvaldībās.
4. Organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku, tai skaitā organizēt sporta pasākumus.
5. Nodrošināt informācijas apmaiņu.
6. Veicināt līdzekļu piesaisti no dažādiem fondiem Sēlijas audžuģimenēm.
7. Veicināt Sēlijas audžuģimeņu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmējiem un citām nevalstiskām organizācijām.
8. Veidot Sēlijas audžuģimeņu palīdzības fondu.
Telefons
+371 26302703
Ceriņi-2, Zemnieku saimniecība Saukas pagasts
Viesītes nov., Saukas pag., "Ceriņi-2"
graudkopībalopkopībameža izstrādetirdzniecība
Ciana, IK
Viesītes nov., Elkšņu pag., Elkšņi, "Avotiņi"
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
CĪRULĪŠI, Jēkabpils rajona M.Zvirbules individuālais uzņēmums
Viesītes nov., Rites pag., "Cīrulīši"
kultūras pasākumu rīkošana
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 65245542
DĀBOLIŅI, Elkšņu pagasta M.Mutuļa zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Elkšņu pag., "Dāboliņi"
DAIMONDS, IK
Viesītes nov., Saukas pag., "Odzāni"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Dainas, Rites pagasta zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Rites pag., "Dainas"
DĀRZNIEKI, Rites pagasta L.Pakalnes zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Rites pag., "Dārznieki"
augkopība
piena, gaļas lopkopība
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecība ar pārtikas, rūpniecības precēm,parfimērijas izstrādājumiem,
sadzīves precēm
pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem
DENTA KOKS, Viesītes J.Tāļa individuālais uzņēmums
Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 35 - 6
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29484859
Diānas, Viesītes lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Diānas"