• lv

Viesītes novads

56° 18' 40.7106", 25° 30' 25.36704"

LARAKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesītes pag., "Beitāni"
Likvidēts 20.08.2014
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 67940974
+371 27059822
LAT PIT, SIA
Viesītes nov., Viesītes l. t., "Eķengrāve"
Likvidēts 06.10.2009
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zvejniecība (03.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Akmeņogļu ieguve (05.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citur neklasificēta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08.9, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 65223446
ĻAUDĪTES, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Bišofa zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Viesītes lauku teritorija, "Ļaudītes"
Likvidēts 11.03.1999
lopkopība
augkopība
Lauku mediķu biedrība
Jēkabpils rajons, Viesīte, Kārļa iela 5/7
Likvidēts 31.10.2007
Rūpēties par biedru profesionālās izglītības uzlabošanu;
organizēt pieredzes apmaiņu un piedalīties veselīga dzīvesveida un slimību
profilakses pasākumu organizēšanā;
aktīvi sadarboties ar reģionālo slimokasi;
veicināt mediķu prestiža celšanu sabiedrībā.
LAZDAS, Saukas pagasta Bērziņa zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Saukas pagasts, "Lazdas"
Likvidēts 17.07.2008
lopkopība
graudkopība
augļkopība
mežizstrāde
tirdzniecība
Telefons
+371 65232232
LEJAS DEGĻI, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju L.Fonaberga zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Viesītes lauku teritorija, "Lejas Degļi"
Likvidēts 30.05.2006
augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība
lauksaimnieciskie un ar lopkopību saistītie pakalpojumi,izņemot veterināro darbību
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to sasitītie pakalpojumi
kokzāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana
koka taras ražošana
lauksaimniecības mašīnu ,piederumu un ierīču vairumtirdzniecība, ieskaitot traktorus
pārējo mašīnu un iekārtu iznomāšana
mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
mazumtirdzniecība ārpus veikaliem
sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana

LEJAS KLAUCĀNI, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju L.Eriņas zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Lejas Klaucāni"
Likvidēts 27.07.2015
LIEDERI, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Liederi"
Likvidēts 30.10.2017
lauksaimniecības produkcijas ražošana,pārstrāde un realizācijatirdzniecībamežizstrāde,kokmateriālu realizācijatransporta pakalpojumiiekšējā un ārējā ekonomiskā darbība
LONE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils rajons, Saukas pagasts, Lone
Likvidēts 12.04.1994
lauksaimniecības produktu ražošana
L.Š.RITE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils rajons, Rites pagasts, "Druviņas" 5-8
Likvidēts 24.02.2004
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65246648
MAJORI, Saukas pagasta zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Saukas pag., "Majori"
Likvidēts 20.07.2017
Mārītes L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Elkšņu pag., "Spārītes"
Likvidēts 20.12.2011
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 29336587
Mārvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesīte, Raiņa iela 24
Likvidēts 03.07.2014
Telefons
+371 28321697
Mazais Kristaps, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils rajons, Saukas pagasts, Lone, Kalna iela 7
Likvidēts 06.07.2005
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29418266
MEDŅI, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju Rožkova zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Viesītes lauku teritorija, "Medņi"
Likvidēts 22.01.2001
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde, realizācija
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
tirdzniecība
dārzeņkopība
Merovonts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesītes pag., "Beitāni"
Likvidēts 27.03.2017
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
MEŽROZES, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju I.Rancāna zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesītes pag., "Mežrozes"
Likvidēts 10.08.2012
lopkopībagraudkopībazivjkopība
MIEZĪTIS, Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku koplietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils rajons, Elkšņu pagasts, "Sīpoli"
Likvidēts 14.11.2000
mehanizētie lauksaimniecības darbi
MILAS, Rites pagasta V.Žilinskas zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Rites pag., "Milas"
Likvidēts 18.09.2014
lopkopībagraudkopība
MK PROJEKTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesīte, Raiņa iela 50
Likvidēts 16.11.2017
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67544168
MOLA LAS, IK
Viesītes nov., Viesīte, Smilšu iela 31 - 40
Likvidēts 16.05.2016
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
MOLS E, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes nov., Viesīte, Kaļķu iela 2
Likvidēts 22.12.2017
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26133881
Nate.K., IK
Viesītes nov., Viesīte, Meža iela 7-9
Likvidēts 07.05.2013
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Nigma, SIA
Viesītes nov., Viesīte, Raiņa iela 50
Likvidēts 05.01.2018
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 26042347
NISMA, Jēkabpils rajona N.Vavilova individuālais uzņēmums
Jēkabpils rajons, Viesīte, Dīķu iela 2
Likvidēts 27.09.2004
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65245866
NOKAĻŅI, Saukas pagasta Auzāna zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Saukas pagasts, "Nokaļņi"
Likvidēts 24.10.2002
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde
lopkopība
NORIEŠI, Jēkabpils rajona Viesītes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Viesītes nov., Viesīte, pasta n., "Birži" p.k. 80-6
Likvidēts 21.07.2011
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
Ormaņkalna biedrība
Viesītes nov., Elkšņu pag., "Kalna Ļūdāni"
Likvidēts 11.05.2017
tūrismam labvēlīgas vides radīšana un attīstīšana lauku teritorijā;veidot sadarbību ar citām biedrībām un apvienībām, kurām ir līdzīgi mērķi;radīt iespēju cilvēkiem strādāt Biedrības radītajos projektos;izstrādāt ieteikumus normatīvo aktu projektiem un līdzdarboties to izskatīšanā, sniegt risinājumus esošās likumdošanas uzlabošanai;iesaistīt sabiedrību energoefektivitātes tēmas aktualizēšanā un sekmēt tās izpratni par energoefektivitātes jautājumiem;rīkot izglītojoša un informatīva rakstura metodiskus pasākumus un aktivitātes;mājsaimniecības pakalpojumu nodrošināšana Ormaņkalna teritorijā un tai piegulošo teritoriju pensijas vecuma iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām
ORSTES, Elkšņu pagasta E.Barkovskas zemnieku saimniecība
Jēkabpils rajons, Elkšņu pagasts, "Orstes"
Likvidēts 22.04.1999
lauksaimniecības produktu ražošana ,realizācija
lopkopība,augkopība
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
tirdzniecība
Osta-5, IK
Viesītes nov., Elkšņu pag., "Muižiņa"
Likvidēts 12.08.2011
lopkopība Telefons
+371 65245725
+371 29419301