• lv

Ventspils novads


Zaļais Mežs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Piltene, Peldu iela 8-1
Likvidēts 03.11.2015
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Zaļā nagla
Ventspils nov., Vārves pag., Vārve, "Centra māja" 4-14
Likvidēts 03.03.2011
Veicināt sabiedrības aktivitāti rūpēs par apkārtējo vidi un katra paša veselību, piesaistot dažādu nozaru speciālistus: veicināt sabiedrības iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā jautājumos, kas skar apkārtējo vidi un cilvēka veselību; veicināt sabiedrības izglītošanu un informētību par vides jautājumiem un veselīgu dzīves veidu, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām biedrībām un uzņēmējsabiedrībām. Telefons
+371 63600812
Zaļkalni 1, Puzes pagasta I.Pauzeres zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Puzes pag., "Zaļkalni"
Likvidēts 23.04.2012
ZEMĪTES, Popes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Popes pag., Pope, "Zemītes"
Likvidēts 16.08.2017
graudkopībalopkopība
ZIBJI, Užavas pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils rajons, Vārves pagasts, "Gluži"
Likvidēts 25.05.2009
mezizstrādezemkopība,lopkopībazāģmateriālu,kokmateriālu sagatavošanarealizācija
ZIEDU SAPNIS, IK
Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, Rūpnīcas iela 8-53
Likvidēts 11.12.2014
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
ZĪTARI, Jūrkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Jūrkalnes pag., Jūrkalne, "Zītari"
Likvidēts 30.12.2015
ZS Gatnieki, IK
Ventspils nov., Ugāles pag., "Gatnieki"
Likvidēts 30.05.2014
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: CSP)
ZŪRAS, Ventspils rajona Vārves pagasta pašvaldības uzņēmums
Ventspils rajons, Vārves pagasts, Zūras
Likvidēts 21.02.2005
Pārējie būvniecības darbi, kuru veikšanai nepieciešama speciāla profesionāla sagatavotība (45.25, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63697543
ZVEJAS, A.Anševica Užavas pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Užavas pag., Sārnate, "Zvejas"
Likvidēts 07.10.2013