• lv

Ventspils novads

57° 17' 0.12552000000005", 21° 51' 31.52088"

Audora, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Priedes" - 3
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29186138
AURIŅI, Puzes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Puzes pag., "Auriņi"
augkopība
AUSEKĻI, Popes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Popes pag., "Ausekļi"
augkopība,lopkopībamežizstrāde
AUSEKLĪŠI, Tārgales pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Tārgales pag., Standzes ciems, "Auseklīši"
lopkopībadārzeņkopībatirdzniecība
AUSMA PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Jūrkalnes pag., "Tautasnams"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63622846
+371 25550123
Ausmas, Tārgales pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Tārgales pag., "Ausmas"
olu un putnu gaļas ražošana
augkopība
Austrumi, Užavas pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Užavas pag., "Austrumi"
augkopība
augļkopība
lauksaimniecības produktu iepirkšana un pārstrāde
tirdzniecība ar lauksaimniecības produktiem un rūpniecības precēm
AUTOELEKTRO, SIA
Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Austrumi"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63671240
+371 26843777
Auto-moto sporta klubs "Sumata", Biedrība
Ventspils nov., Tārgales pag., "Centra Sumatas"
Autosporta un motosporta attīstība Ventspilī, Ventspils novadā un visā Latvijas Republikas teritorijā. Autosporta un motosporta pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem. Piedalīšanās dažādās autosporta un motosporta sacensībās jebkurā gadalaikā Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās robežām. Biedrības biedru sportiskās formas uzturēšana, kā arī iemaņu veidošana biedrības biedriem, ar nolūku piedalīties biedrības vārdā vai citu organizāciju, iestāžu vai personu vārdā, dažāda autosporta un motosporta veidu sacensībās. Piedaloties autosporta un motosporta sacensībās, pārstāvēt juridisko personu komandas, tajā skaitā reklamējot šo personu nosaukumus, preču zīmes vai cita veida reklāmas materiālus. Darbības veikšana, kas saistīta ar autosporta un motosporta pasākumu reklāmu un producentdarbību. Individuālo sportistu, tiesnešu, sekundantu, instruktoru, treneru un citu autosportam un motosportam piederīgo statusa personu sagatavošana attiecīgajos sporta veidos. Darbības veikšana, kas saistīta ar autosportam un motosportam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.
Dažādu aktīvas atpūtas, tautas sporta veidu pasākumu rīkošana biedrības biedriem, kā arī citu personu iesaistīšana šādos pasākumos. Apstākļu radīšana biedrības biedriem regulārām fiziskās kultūras un sporta nodarbību veikšanai atbilstoši biedrības biedru interesēm. Metodoloģiskās un praktiskās palīdzības sniegšana biedrības biedriem, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām, sacensību un citu autosporta un motosporta pasākumu organizēšanā. Materiāli tehniskās bāzes radīšana aktīvas atpūtas un tautas sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstības sekmēšanai. Dažādu veidu komisiju, sekciju, kolēģiju (tiesnešu, treneru, popularizācijas, metodoloģiskās u.c.) organizēšana. Sacensību, apmācības semināru un citu pasākumu organizēšana un rīkošana.Piedalīšanās kluba telpu un sporta bāzu celtniecībā, piedalīšanās dažāda veida darījumos ar nekustamo īpašumu biedrības interesēs. Darbnīcu un laboratoriju veidošana biedrības uzdevumu īstenošanai. Biedrības biedru stimulēšana uz sasniegumiem sportā ar dažāda veida apbalvojumiem, biedrības biedru iekļaušana dažāda veida un dažādu organizāciju veidotajās sporta komandās. Dažādu veidu līdzekļu piesaistīšana no Latvijas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām, biedrības funkcionēšanai, biedrības pasākumu organizēšanai, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem pēc radušās nepieciešamības. Piedalīšanās civiltiesiskos darījumos, kas saistīti ar metodisko materiālu, dažāda veida iespiedmateriālu (saistītu ar sportu) izgatavošanu un izplatīšanu.
Visa veida pieejamo materiālu, kas saistīti ar autosportu un motosportu un ir biedrības interesēs, apkopošana, sistematizēšana, kā arī citi pasākumi pēc biedrības interesēm. Visa darbības veikšana, kas saistīta ar biedrības atribūtikas, autosporta un motosporta inventāra, motosporta iekārtu un cita veida ražošanu un izplatīšanu. Biedrības simbolikas izgatavošana, popularizēšana, reklamēšana un izplatīšana. Civiltiesisku līgumu slēgšana par dažāda veida sadarbību ar sporta jomā iesaistītajām personām (treneriem, sportistiem, tiesnešiem, un citiem) biedrības un citu personu interesēs.
Telefons
+371 63615004
AUZIŅI, Piltenes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltenes pag., "Auziņi"
lopkopība
augkopība
mežizstrāde
kokapstrāde
AVENES, SIA
Ventspils nov., Tārgales pag., Dokupe, "Spīdolas"
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29112312
Avenītes, Ugāles pagasta S.Zutes zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., "Vītoli"-13
zemkopība
lauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācija un tirdzniecība
mežizstrāde
autoserviss
AVOTI, Tārgales pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Tārgales pag., Tārgale, "Avoti"
AVOTI, Popes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Popes pag., "Avoti"
piena lopkopība
graudkopība
AVOTI-4, Āboliņa Ventspils rajona individuālais uzņēmums
Ventspils nov., Puzes pag., "Avoti-4"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63675436
AVOTNIEKI A.J., Usmas pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Usmas pag., "Avotnieki"
Avotu Nams 24
Ventspils nov., Puzes pag., Blāzma, "Avoti" - 18
Biedrības mērķis ir nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ventspils novada, Puzes pagasta, "Avoti" koplietošanas telpu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
AZ & JD, SIA
Ventspils nov., Jūrkalnes pag., Jūrkalne, "Kalniņi"
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26122028
Baeto, SIA
Ventspils nov., Piltene, Lielā iela 82
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26189553
BĀLIŅI, Piltenes pagasta M.Šķēles zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltene, "Bāliņi"
kartupeļu audzēšana
graudkopība
Ball for Society
Ventspils nov., Tārgales pag., Dokupe, "Priedītes"
Popularizēt 3x3 basketbolu, basketbolu, aktīvu dzīvesveidu un fizisko aktivitāšu nozīmīgumu Latvijas Republikā un ārpus tās. Apvienot sporta entuziastus un atbalstītājus ar nolūku popularizēt un attīstīt basketbolu. Organizēt dažādus sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, iesaistot tajās jebkādas vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkus, tajā skaitā bērnus un invalīdus. Organizēt izglītojošus seminārus par sportu, veselīgu uzturu un pozitīvas domāšanas veicināšanu sabiedrībā. Organizēt sporta (t.sk. basketbola) nometnes, fiziskās sagatavotības un individuālos treniņus. Biedrība var deleģēt tiesības organizēt iepriekšminētās sacensības trešajām personām, veicināt jauniešu iesaisti procesos, radot labvēlīgus apstākļus viņu prasmju, zināšanu un radošajai attīstībai. Dažādu veidu līdzekļu piesaistīšana no Latvijas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām, biedrības funkcionēšanai, biedrības pasākumu organizēšanai. Piedaloties sporta sacensībās, pārstāvēt juridisko personu komandas, tajā skaitā reklamējot šo personu nosaukumus, preču zīmes vai cita veida reklāmas materiālus. Darbības veikšana, kas saistīta ar reklāmu, reklāmas dizainu un sportam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.
BALOŽKALNI, Puzes pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Puzes pag., "Baložkalni"
Baltic Center for Educational and Academic Development, SIA
Ventspils nov., Piltenes pag., Gārzde, "Ceplīši"
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20128890
Baltijas Amatieru Autosporta Klubu Apvienība
Ventspils nov., Tārgales pag., "Ogsils"
1. Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā un Eiropā.
2. Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana.
3.Sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā.
4. Dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu.
5.Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana.
6.Autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus.
7.Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertifikācija.
8.Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenču izsniegšana.
9.Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana, sporta klašu piešķiršana.
10.Sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem.
11.Finansu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai.
12.Plašāko iedzīvotāju slāņu, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai.
13.Finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās, kausos, čempionātos un citās augsta ranga sacensībās.
14.Tirdzniecība un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana biedrības un citu interesentu rīkotajos pasākumos.

4.1. Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā un Eiropā.
4.2. Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana.
4.3.Sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā.
4.4. Dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu.
4.5.Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana.
4.6.Autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus. 4.7.Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertifikācija.
4.8.Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenču izsniegšana.
4.9.Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana, sporta klašu piešķiršana.
4.10.Sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem.
4.11.Finansu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai.
4.12.Plašāko iedzīvotāju slāņu, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai.
4.13.Finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās, kausos, čempionātos un citās augsta ranga sacensībās.
4.14.Tirdzniecība un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana biedrības un citu interesentu rīkotajos pasākumos.
4.1. Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā un Eiropā.
4.2. Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana.
4.3.Sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā.
4.4. Dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu.
4.5.Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana.
4.6.Autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus. 4.7.Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertifikācija.
4.8.Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenču izsniegšana.
4.9.Starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana, sporta klašu piešķiršana.
4.10.Sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem.
4.11.Finansu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai.
4.12.Plašāko iedzīvotāju slāņu, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai.
4.13.Finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās, kausos, čempionātos un citās augsta ranga sacensībās.
4.14.Tirdzniecība un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana biedrības un citu interesentu rīkotajos pasākumos.
Telefons
+371 26534824
Baltijas Vienotības fonds
Ventspils nov., Tārgales pag., "Mazie Olmaņi"
labdarība;labās prakses popularizēšana ES fondu piesaistē;brīvprātīgo darbs;labās prakses popularizēšana zaļajai domāšanai;darbs ar jauniešiem;mūžizglītības pasākumu/programmu veicināšana un attīstīšana;nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanu politikas plānošanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā;pilsoniskās sabiedrības veicināšana;sociālekonomiskās attīstības veicināšana atbalstot projektus jauniešu un sieviešu aizsardzībai no vardarbības;sniegt padomus par nodarbinātību, dzimumu līdztiesību, sociālo integrāciju;veicināt Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un iecietību jauno eiropiešu vidū un iesaistīt viņus ES nākotnes veidošanā;veicināt neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, kā arī visu jauniešu iekļaušanu, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides;veicināt Eiropas identitātes apziņu izkopšanu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra;veicināt pilsoņu vidū piederības apziņu ES;stiprināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru un valodu daudzveidību, vienlaikus sekmējot dialogu starp kultūrām;
BALTZARI, Rolava individuālais uzņēmums Vārvē
Ventspils nov., Vārves pag., "Baltzari"
Telefons
+371 63698721
BĀRI, Ugāles pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ugāles pag., "Bāri"
graudkopībalopkopība
BARNETT, SIA
Ventspils nov., Jūrkalnes pag., Labrags, "Imantas"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29876241
BAUĻI, Piltenes lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Piltenes pag., Vecmuižciems, "Bauļi"
lauksaimniecības produktu ražošanamežizstrāde
BB birojs, IK
Ventspils nov., Vārves pag., "Kaži"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)