• lv

Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads

56° 36' 22.44132", 24° 31' 19.88076"

1994, Vecumnieku sporta klubs
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 34
Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus
Nodrošināt pēctecību jauno sportistu fiziskajā sagatavotībā un meistarības attīstībā
Nodrošināt sportistu rehabilitāciju, pēc gūtajām traumām un nodrošināt to atgriešanās aktīvajā dzīvē
Iesaistīt iedzīvotājus sporta aktivitātēs, kas vērstas uz veselības veicināšanu un nostiprināšanu, sporta masveidību
Organizēt mērķtiecīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu
Celt Vecumnieku novada iedzīvotāju pašapziņu
Pārstāvēt Vecumnieku novada aktīvo iedzīvotāju intereses, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai
Radīt iespēju sevi pilnveidot, attīstīt un parādīt jebkuram novada iedzīvotājam neatkarīgi no viņa sociālā staāvokļa un dzimuma
Organizēt iedzīvotāju izglītības paaugstināšanas pasākumus, tai skaitā vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ar informāciju un tehnoloģijām
Nodrošināt kluba biedru kapacitātes paaugstināšanu
Saglabāt sporta veidu tradīcijas Vecumnieku novadā un izveidot un uzturēt biedrības vēstures arhīvu atbilstoši mūsdienīgām prasībām
Kopā ar sadarbības iestādēm, tai skaitā ar starptautiskajām, organizēt sporta pasākumus
Aktivizēt iedzīvotāju sabiedrisko darbību, piedalīties labdarības pasākumos
Veicināt novada Domes un iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību
Uzturēt un labiekārtot pašvaldības izīrētās telpas un sporta laukumus sporta klubam, kā arī tos pielāgot mūsdienīgām prasībām, atbilstoši sporta veidam un ierīkot jaunas sporta bāzes, kā arī dažādas inovatīvas idejas
Telefons
+371 29123176
7 maņas
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 31 - 4
Katras personas individuāla vispusīga attīstība, sabiedrības psihiskās, sociālās un fiziskās veselības veicināšanai. Telefons
+371 26367452
Āboliņš NS, Bauskas rajona Vecumnieku pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Salzemnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29488215
AC-4, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Misa, "Misas Kūdra 7" - 18
Citu inženiersistēmu montāža (43.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AES Projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Kļavu iela 11 - 11
Pārējo cilvēkresursu vadība (78.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28213080
Agro Vecumnieki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Mežvīni"
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AIGIJA, Bauskas rajona A.Jurgēvicas individuālais uzņēmums
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 29
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Aldis L, SIA
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Dīķa iela 2
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts (95.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29473826
Alterma, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Skolas iela 1 - 11
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
A & NK, SIA
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Jaungediņi"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22165882
A & N Model Trucks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Zaļinieki"
Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana (17.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67808609
ARĀJI, Bauskas rajona lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 24A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63976183
+371 63960594
ĀRES, Gusta Tālivalža Vecumnieku pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Āres"
augkopība un lopkopība
mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
lauksaimnieciskie un ar lopkopību saistītie pakalpojumi, izņemot veterināro darbību
Telefons
+371 63968330
ARTS Metal, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 31 - 13
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26003100
E-pasts
arturs@metalatelje.lv
Asare L, IK
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Kalna iela 15A - 13
ASH, SIA
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Vecoši"
Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29466558
AS MĀJAS, SIA
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Kalna iela 16 - 6
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29466558
Atvari, Vecumnieku pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Atvari"
graudkopībadārzeņkopība
ATVASES PLUS, Vītola Jāņa Vecumnieku pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Rīgas iela 31 - 24
mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošanaar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumikoka zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšanapārējo koka izstrādājumu ražošanaaugkopība un lopkopība (jauktā saimniecība) Telefons
+371 63976419
AVOTIŅI, Vijas Jakuškinas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Avotiņi"
graudkopībalopkopība
AVS Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Strautnieki"
Jumta seguma uzklāšana (43.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67325524
Baltija Agrar, SIA
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Aizkalni"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26411178
BALTroot, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Lazdu iela 11
Cita veida tīrīšanas darbības (81.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22440444
Baltu galerija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Līvānu iela 18
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22317179
BANKAVI, Jausmas Vīksnas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Bankavi"
lopkopība
Bauskas autoskola, IK
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, "Širmeļi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Benese, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Misa, "Misas Kūdra 3" - 12
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29117134
BERĶI, Krastiņas Amālijas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Ūdri"
lauksaimniecības produktu ražošana
Biedrība "Reģionālais integrācijas centrs"
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Bauskas iela 5
Labdarība;Labās prakses popularizēšana ES fondu piesaistē;Brīvprātīgo darbs;Labās prakses popularizēšana zaļajai domāšanai;Darbs ar jauniešiem;Mūžizglītības pasākumu/programmu veicināšana un attīstīšana;Nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanu politikas plānošanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā;Pilsoniskās sabiedrības veicināšana;Sociālekonomiskās attīstības veicināšana atbalstot projektus jauniešu un sieviešu aizsardzībai no vardarbības;Sniegt padomus par nodarbinātību, dzimumu līdztiesību, sociālo integrāciju;Veicināt Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un iecietību jauno eiropiešu vidū un iesaistīt viņus ES nākotnes veidošanā;Veicināt neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, kā arī visu jauniešu iekļaušanu, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides;Veicināt Eiropas identitātes apziņu izkopšanu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra;Veicināt pilsoņu vidū piederības apziņu ES;Stiprināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru un valodu daudzveidību, vienlaikus sekmējot dialogu starp kultūrām;Nometņu organizēšana un vadīšana
Bioville
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Uzkalni"
Sabiedrības izglītošana par veselīgu dzīvesveidu Telefons
+371 26434970