• lv

Vecumnieku novads

56° 36' 22.44132", 24° 31' 19.88076"

Bārbeles makšķernieku biedrība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Upmalas"
Dabas un vides aizsardzības pasākumu organizēšana;
zivju resursu atjaunošana un papildināšana;
zivju resursu aizsargāšana un uzraudzība;
Bārbeles pagasta ūdenskrātuvju apsaimniekošana;
licencēta makšķerēšanas organizēšana
Telefons
+371 26425918
BĀRBELES MEDNIEKU KOLEKTĪVS
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Rīgas iela 12
Uz brīvprātības pamata apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai;
Medību resursu ilgstošas un neizsīkstošas izmantošanas nodrošināšana.
Telefons
+371 26452422
BĀRBELES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Brīvnieki"
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Bārbeles tautskola
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Bārbeles pamatskola"
Sabiedrības izglītošana (mūžizglītība), dodot iespēju attīstīt un pilnveidot sadarboties spēju, atklātību, enerģiju un stingru piesaisti demokrātijas vērtībām; veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu nākamo jauniešu vidū; veicināt izglītotas un kulturālas sabiedrības attīstību, saglabājot latviskās tradīcijas; veidot alternatīvas izglītošanās iespējas vietu, kas balstīta uz humānās pedagoģijas un tautas pedagoģijas idejām, izmantojot individuālās apmācību metodes. Telefons
+371 29297848
Barbelwood, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Liepu aleja 6 - 11
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29712272
Bauskas autoskola, IK
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, "Širmeļi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
BAUSTROM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Kurmenes pag., Kurmene, "Silmači" - 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
E-pasts
baustrom.sia@gmail.com
Bauzas
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Bauzas"
iesaistīties vides politikas veidošanā;izglītot sabiedrību vides saglabāsanas un aizsardzības jautājumos;saglabāt Zemgalei raksturīgo mežu ainavu cilvēka un vides mijiedarbības līdzsvarā;sadarboties ar starptautiskajām vides politikā iesaistītām organizācijām;attīstīt informācijas sistēmu vides politikas un aizsardzības jautājumos, veicinot sabiedrības izpratni un atbildību par vidi un pārmaiņām tajā. Telefons
+371 26473657
BAUZAS, Burkovska Ilgvara zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Bauzas"
mežkopība
graudkopība
Benese, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Misa, "Misas Kūdra 3" - 12
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29117134
BERĶI, Krastiņas Amālijas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Ūdri"
lauksaimniecības produktu ražošana
BERĶI, Grigones Rasmas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Stelpes pag., "Berķi"
lopkopība
* graudkopība
BĒRZIŅI, Kurmenes pagasta V.Bērziņas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Kurmenes pag., "Bērziņi"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22012861
Bērziņi LKKA, SIA
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., "Strauti"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29285474
BĒRZNIEKI, Vētras Jura zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Bērznieki"
lopkopība* graudkopība* sakņkopība
Biedrība "Reģionālais integrācijas centrs"
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Bauskas iela 5
Labdarība;Labās prakses popularizēšana ES fondu piesaistē;Brīvprātīgo darbs;Labās prakses popularizēšana zaļajai domāšanai;Darbs ar jauniešiem;Mūžizglītības pasākumu/programmu veicināšana un attīstīšana;Nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanu politikas plānošanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā;Pilsoniskās sabiedrības veicināšana;Sociālekonomiskās attīstības veicināšana atbalstot projektus jauniešu un sieviešu aizsardzībai no vardarbības;Sniegt padomus par nodarbinātību, dzimumu līdztiesību, sociālo integrāciju;Veicināt Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un iecietību jauno eiropiešu vidū un iesaistīt viņus ES nākotnes veidošanā;Veicināt neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, kā arī visu jauniešu iekļaušanu, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides;Veicināt Eiropas identitātes apziņu izkopšanu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra;Veicināt pilsoņu vidū piederības apziņu ES;Stiprināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru un valodu daudzveidību, vienlaikus sekmējot dialogu starp kultūrām;Nometņu organizēšana un vadīšana
BIEZIŅI, Biezā Ivara Skaistkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., Mēmele, "Grāvīši"
Telefons
+371 63959227
BINČI, Kurmenes pagasta V.Raupas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Kurmenes pag., "Binči"
augkopība
lopkopība
Bioville
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Uzkalni"
Sabiedrības izglītošana par veselīgu dzīvesveidu Telefons
+371 26434970
BIRUTAS, Kurmenes pagasta J.Sniķera zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Kurmenes pag., "Birutas"
augļkopība
lopkopība
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
BIRZNIEKI, Kurmenes pagasta J.Betaka zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Kurmenes pag., "Birznieki"
lopkopība
augkopība
biškopība
Bitconeeeect, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., "Strauti"
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29245837
BITES, Romanoviča Druvja zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., "Bites"
lopkopība
graudkopība
sakņkopība
BJ2K Consulting Services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Valles pag., Valle, "Vēji" - 4
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: GP2014)
BKB būvniecība, SIA
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., Skaistkalne, "Sili" - 3
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29794176
BKB graup, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Skaistkalnes pag., Skaistkalne, "Sili" - 3
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29288877
BODNIEKI, Bernautes Aijas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Bodnieki"
augļkopība
dārzkopība
BOGDANI, Alekšūna Zigmunda zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Bogdani"
lopkopība* graudkopība* sakņkopība
Bonfire, SIA
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Sporta iela 2 - 11
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26532258
Bovine, SIA
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., "Aizkalni"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26411178